Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

VURDUQDA ÜZƏ VURMAQDAN ÇƏKİNMƏK

[ Hədis elmi / 7650 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “Sizlərdən biri öz xidmətçisini vurduqda qoy üzünə vurmasın!”
[ Səhihdir ]عن جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه


Cabir (r.a) rəvayət edir ki, (üzünə) isti dəmirlə damğa vurulmuş bir heyvan Peyğəmbərin (s.a.s) önündən gəlib keçdikdə o dedi: “Bunu edənə Allah lənət eləsin! Heç kəs üzü damğalamasın və ona vurmasın”.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka