Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

PİS ZƏNN ETMƏMƏKDƏN ÖTRÜ

168- عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن"

(168) – Salman (r.a) deyir ki: “Mən köləm barədə pis zənnə qapıl¬maqdan qorxduğum üçün, ətsiz sümükləri sayıram”.
[ İsnadı səhihdir ]

169- عن سلمان إني لأعد العراق خشية الظن"

(169) – Salman (r.a) deyir ki: “Mən pis zənnə qapılmaqdan qorxdu¬ğum üçün, ətsiz sümükləri sayıram”.
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka