Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KÖLƏLƏRLƏ PİS RƏFTAR ETMƏK

span class="arab">
عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم الذى يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره

159 Əbud-Dərda (r.a) insanlara deyərdi: “Baytar həkimlər heyvanları necə tanıyırsa, biz sizi ondan da yaxşı tanıyırıq. Yaxşınızı da, pisinizi də tanıyırıq. Yaxşınız o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulur və şər əməllər gözlənilmir. Pisiniz də o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulmur, şər əməllər gözlənilir və azad etdiyi köləni sərbəst buraxmır”.
[ İsnadı səhihdir ]

عن أبى أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده

160. Əbu Umamə (r.a) dedi: “Nankor o kəsdir ki, yaxınlarına əngəl törədir, (hər şeyi) özü tək edir və köləsini vurur”.
[ Zəifdir ]

عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه فتردى الغلام في بئر فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه

161. Həsən rəvayət edir ki, bir kişi köləsinə (quyudan) su çıxarıb dəvəsinə yükləməyi əmr etdi. Kölə də yatıb qaldı. Kişi od gətirib kölənin üzünü yandırdı və o, quyuya yıxıldı. Səhər-səhər kölə Ömər ibnul-Xəttabın (r.a) yanına gəldi. Ömər (r.a) kölənin üzündəki yanığı görüb onu azad etdi”.
[ İsnadı zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka