Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İTAƏTKARA DA, GÜNAHKARA DA YAXŞILIQ ETMƏK

[ Azerislam.com / 7779 dəfə baxılıb ]   
|
 
span class="arab">
عن محمد بن على بن الحنفية "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" قال هى مسجلة للبر والفاجر قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة

130. Muhəmməd ibn Əli – ibnul-Hənəfiyyə:
“Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deyildirmi?” (ər-Rəhman, 60) ayəsini izah edib demişdir: “Ayə həm itaətkara, həm də günahkara yazılmışdır”. Əbu Ubeydə dedi: “Yazıılmışdır” yəni göndərilmişdir”.
[ İsnadı həsəndir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:30
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]13:25
ƏSR [ 4 rükət ]16:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:50
İŞA [ 4 rükət ]20:16
GECƏYARI00:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka