Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HÖRMƏTLI OLMAQ

[ Azerislam.com / 8872 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن أبى هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونى قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا

129. Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşdular: “İnsanların ən hörmətlisi kimdir?” O dedi: “Allah yanında on¬ların ən hörmətlisi Allahdan ən çox qorxanıdır”. (Səhabələr) dedi¬lər: “Biz səndən o haqda soruşmuruq”. O dedi: “Ən hörmətli insan, Allahın peyğəmbəri, peyğəmbər oğlu və Allahın sevimli dostunun nəvəsi Yusufdur. Onlar dedilər: “Biz səndən o haqda soruşmuruq”. O dedi: “Olmaya məndən ərəblərin mədənləri (fəxr etdikləri şeylər) barədə soruşursunuz?” Onlar: “Bəli!”- deyə cavab verdilər. O dedi: “Cahiliyyət dövründə xeyirli olanlarınız, – əgər (haqqı) başa düşsələr – İslamda da xeyirli olacaqlar”.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka