Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİM QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ MÖHKƏMLƏNDİRSƏ, ƏHLİ ONU SEVƏR


عن بن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسىء في أجله وثرى ماله وأحبه أهله"

58. İbn Ömər (r.a) dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirən kimsənin əcəli uzanar, var-dövləti artar və əhli onu sevər”.
[ Həsəndir ]

عن بن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه أنسى له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله"

59. İbn Ömər (r.a) dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirən kimsənin ömrü uzanar, var-dövləti artar və əhli onu sevər”.
[ Həsəndir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka