Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

QURANI ƏZBƏRLƏYƏN ŞƏXS NECƏ OLAMLIDIR?

[ Bir ifadə / 1503 dəfə baxılıb ]   
|
 
İbn Məsud (r.a.) deyib:
"Quranı əzbərləyən şəxs insanlar yuxuda ikən gecə qalxıb ibadət etməsi, xalq yemək yeyərkən oruc tutması, başqaları gülüb-əylənərkən kədərlənməsi, insanlar gülərkən ağlaması, camaat bir-biri ilə qaynayıb-qarışarkən susması, insanlar qürurlanarkən sadəliyi ilə tanınmalıdır.
Quranı əzbərləmiş şəxsin ağlaması, hüznə qərq olması, düşüncəli, vüqarlı, bilgili və susqun olması lazımdır.
Quran oxuyan daşürəkli, qafil (qəflətdə olan), tez əsəbiləşən olmamalıdır."

[Əbu Nuaym, əl-Hilyə, 1/130.]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:00
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:52
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:18
İŞA [ 4 rükət ]19:44
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka