Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Qur'anı anlamaq

[ Bir ifadə / 1784 dəfə baxılıb ]   
|
 
Qur'anı, vəhyə şahid olan ilk toplumu, ortamı və vəhyin böyük müxatibi Peyğəmbəri (s.a.s) tanımaq istəyirsinizsə, səhih sünnətin qaynaqları olan hədis, siyər kitablarını və səhabə həyatını rəvayət edən əsərləri oxuyun. Unutmayın ki, Qur'anı ən yaxşı anlamağın yolu bunlardan keçir. Vəhyin ruhunu və özünü ancaq bu şəkildə qavraya bilərsiniz.

Mustafa İslamoğlu

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:00
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:52
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:18
İŞA [ 4 rükət ]19:44
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka