Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MƏRHƏMƏT

[ Bir hədis / 2613 dəfə baxılıb ]   
|
 
Abdullah ibn Amrdan (r.a.) rəvayət olunur: “Rəsullullah (s.ə.s.) buyurdu ki, “Allah mərhəmətli olana mərhəmət göstərər. Elə isə siz yer üzündəkilərə mərhəmətli olun ki, səmadakılar da sizə mərhəmət etsin. Rahim (qohumluq bağı) Rəhmandan bir bağdır. Kim bunu qorusa, Allah onunla (rəhmət münasibəti) qurar, kim də kəssə, Allah ondan (rəhmət münasibətini) kəsər.”

[Tirmizi, Birr 16.]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka