Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Cehennem

[ Bir hədis / 2316 dəfə baxılıb ]   
|
 
Adi İbni Hatim (r.a) dan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s.a.s) bele buyurdu:
Rəbbiniz arada bir tərcüməçi olmadan sizinlə danışacaqdır. İnsan sağına baxar, öncədən gördüyü yaxşı işləri görər, soluna baxar vaxtı ilə etdiyi pis əməlləri görər. Önünə baxar önündə sadəcə cəhənnəmi görər. Yarım Xurma ilə də olsa özünüzü Cəhənnəmdən qoruyun.

Buxari Zəkat 9, Müslim Zəkat 67

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka