Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Rəbbi onunla danışacaq

[ Bir hədis / 2294 dəfə baxılıb ]   
|
 
Udeyy ibn Hatim (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurdu:
"Sizlərdən elə biri yoxdur ki, Rəbbi onunla aralarında tərcüməçi olmadan təkbətək danışmasın. Adam sağına baxıb əvvəl gördüyü yaxşı əməlləri görər, soluna baxıb gördüyü pis əməlləri görər, qarşısına baxıb ancaq Cəhənnəmi görər. Cəhənnəmdən yarım xurma ilə olsa belə qorunun".

[Buxari, Zəkat 9; Muslim, Zəkat 67; Tirmizi, Qiyamət 1; İbn Macə, Mukaddimə 13, Zəkat 28]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka