Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DİNİNDƏN DÖNMƏYƏNLƏR

[ Bir hədis / 2597 dəfə baxılıb ]   
|
 
Xəbbab ibn Ərat rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Sallallahu aleyhi və səlləm) libasına bürünüb Kəbənin kölgəsində dincəldiyi zaman biz onun yanına gəlib dedik: “Bizim üçün kömək diləməyəcəksənmi, bizim üçün dua etməyəcəksənmi?” O dedi: “Sizdən əvvəl əqidəsində möhkəm olan elə kişilər var idi ki, kafirlər onları tutub torpağa basdırar, sonra da mişarla onları iki hissəyə bölərdilər, və ya dəmir daraqlarla onların başlarını sümüyədək darayardılar. Lakin bu işgəncələr onları dinlərindən döndərə bilməzdi...”

(Səhih əl-Buxari)

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka