Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Ənəs (r....

[ Bir hədis / 2254 dəfə baxılıb ]   
|
 
Ənəs (r.a) rəvayət edir, Peyğımbər (s.a.s) belə buyurmuşdur: Sizdən heç kimsə məruz qaldığı bir zərər səbəbi ilə ölümü arzu etməsin. Bunu etmək məcburiyyətində qalarsa belə söyləsin: Ey Rəbbim həyat mənim üçün xeyirlidirsə məni yaşat, ölüm xeyirlidirsə canımı al.

[ Buxari Mərda 19, Müslim Zikr 10 ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:17
GÜNƏŞ07:53
ZÖHR [ 4 rükət ]12:35
ƏSR [ 4 rükət ]14:57
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:15
İŞA [ 4 rükət ]18:47
GECƏYARI23:46
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka