Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İSTİĞFARA DAVAM ET

[ Bir hədis / 2387 dəfə baxılıb ]   
|
 
İSTİĞFARA DAVAM ET
Peyğəmbərmiz (s.a.s) demişdir:
“Kim istiğfara (daim Allahdan bağışlanma diləməyə) davam edərsə, Allah onun bütün dərdini (kədərini) sevincə çevirər, hər sıxıntıdan çıxış verər və gözləmədiyi yerdən onu ruziləndirər”

[Əbu Davud 1518.Ibni Macə/Kitabu Edəb 2/1255]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka