Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Qədr gecəsinin vaxtı

[ Bir hədis / 3468 dəfə baxılıb ]   
|
 
Ubey İbn Kəb (r.a) demişdir:
“O bir olan Allaha and olsun ki,
(Qədr gecəsi) Ramazan ayındadır.
Allaha and olsun ki, mən bilirəm
o hansı gecədir. Peyğəmbər
(səllallahu aleyhi və səlləm)
bizə həmin gecəni namaz qılmağı
əmr etmişdir. O 27-ci gecədir.
Onun əlaməti odur ki, həmin gün
səhər gün ağappaq şüasız çıxır.”

[Muslim, Əbu Davud, Tirmizi...]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka