Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Möminin əxlaqı

[ Bir hədis / 1223 dəfə baxılıb ]   
|
 
Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır.
Ona zülm etməz, onu (düşməninə) təslim etməz.
Kim mömin qardaşına yardım edərsə Allah da ona yardım edər.
Kim müsəlmanı bir sıxıntıdan qurtararsa Allah da onu Qiyamət günü sıxıntıların birindən qurtarar.
Kim bir müsəlmanın qüsurunun üstünü örtərsə Allah da Qiyamət günü onun qüsurunu örtər.

[Buxari, Məzalim 3; Müslüm, Birr 58]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka