Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Kərim olmaq istəyənlər

[ Bir hədis / 1031 dəfə baxılıb ]   
|
 
İnsanların ən kərimi olmaq istəyən təqva duyğusu ilə dolsun...Ən qüvvətli olmağı diləyən Allahın havl və qüvvətinə sığınıb Ona təvəkkül etsin...Və hər kim də insanların ən zəngini olmağı murad edərsə, öz əlindəkindən çox Allahın tükənməyən xəzinələrinə güvənsin.

[Müsnədü'ş-Şihab, 1/234; [az fərqlə] əl-Müstədrək, 4/301; Məcməu'z-Zəvaid, 2/967 ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka