Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ƏN UZUN ƏLİ OLAN KƏSLƏR

[ Bir hədis / 1657 dəfə baxılıb ]   
|
 
Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərin (s.a.s) zövcələrindən bəzisi Peyğəmbərdən: “Hansımız sənə daha tez qovuşacaq?”– deyə soruşdular. O: “Əli ən uzun olanınız”– deyə cavab verdi. (Belə deyəndə) onlar bir qamış götürüb qollarını ölçməyə başladılar. Ən uzun qollu Səudə idi. Lakin sonra Zeynəb bint Cəhş vəfat etdikdə biz başa düşdük ki, "uzun əl" deyildikdə, sədəqə (vermək) qəsd edilirmiş. O, hamımızdan tez Peyğəmbərə qovuşdu. Həqiqətən o, sədəqə verməyi sevirdi.”

[əl-Buxari, 1420]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka