Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

YALANÇI VƏ DOĞRUÇU

[ Bir hədis / 1726 dəfə baxılıb ]   
|
 
Abdullah (ibn Məsud) rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: "Doğruluq (adamı) yaxşı işlər görməyə yönəldər. Yaxşı işlər isə (adamı) Cənnətə aparar. Həqiqətən adam o qədər doğru danışar ki, nəhayət Allah aynında doğruçu sayılar. Yalan isə günah işlərə yönəldər. Günahlar da adamı cəhənnəmə aparar. Həqiqətən adam o qədər yalan danışar ki, nəhayət Allah yanında yalançı sayılar."

əl-Buxari, 6094

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka