Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

O, ÖHDƏSİNDƏ OLANLARIN ÜZƏRİNDƏ MƏSULİYYƏT DAŞIYIR (Müsəlmanın şəxsiyyəti silsiləsindən)

[ Aktual / 699 dəfə baxılıb ]   
|
 

Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim


Müsəlmanın ailə üzvlərindən hər hansı biri Allahu Təalanın və Onun Rəsulunun (s.a.s) əmrlərinə tabe olmaqdan yayınarsa, bunun məsuliyyətini ailə başçısı daşıyacaqdır. Peyğəmbərimiz (s.a.s) belə deyib: "Hər biriniz himayəçisiniz və hər biriniz öz himayəsində olanların məsuliyyətini daşıyır…" (Əl-Buxari və Muslim)


Bu elə bir məsuliyyətdir ki, ailə üzvlərindən hər hansı biri əmrlərə tabeçilikdən yayınarsa və ya etiraz edərsə, bu hal həqiqi müsəlmanı incidər və ağrıdar. Bu elə bir dözülməz ağrıdır ki, o, buna gətirib çıxaran səbəbləri aradan qaldırmağa tələsir. O kəski bu məsuliyyətə göz yumaraq susarsa, bu onun zəif imanının və cürətsizliyinin göstəricisidir.

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka