Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

O ÖZ RƏBBİNİN ƏMRLƏRİNƏ TABEDİR ("MÜSƏLMANIN ŞƏXSİYYƏTİ" SİLSİLƏSİNDƏN)

[ Aktual / 665 dəfə baxılıb ]   
|
 

Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim


Həqiqi müsəlman mütləq Allahın bütün əmrlərinə tabe olmalı, onları tam təslimiyyat və mütiliklə yerinə yetirməlidir. Hətta bu onun istək və arzularına uyğun gəlməsə belə. Allaha və Onun Rəsuluna (s.a.s) məhz bu cür itaət etmək müsəlmanın imanının göstərcisidir.
Peyğəmbərimizdən (s.a.s) rəvayət olunduğuna görə belə buyurmuşdur: "Sizin istək və arzularınız mənim gətirdiklərimə uyğun olmayınca heç biriniz iman gətirməyəcəksiniz." (Əl-Buxari rəvayət etmişdir.)
((Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim (münsif) tə'yin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə, (həqiqi surətdə) iman gətirmiş olmazlar.)) (Ən-Nisa 65-ci ayə)
Burada, Allaha və Onun Rəsulunun (s.a.s) bütün əmrlərinə tam şəkildə tabe olmaqdan söhbət gedir, hansı ki, belə olmasa nə iman olar nə də İslam. Beləki, həqiqi müsəlman nə Allahın əmrlərindən yayına bilər, də Rəsulunun (s.a.s) göstərişlərindən çəkinə bilər. Bu ona və onun tabeçiliyində olan ailə üzvlərinə və qohumlarına da aiddir.

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka