Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) BİZİ ODDAN ÇIXARDI

[ Sünnə / 185 dəfə baxılıb ]   
|
 

Cabirdən (r.a) rəvayət edildiyinə görə Peyğəmbərimiz (s.a.s) buyurmuşdur ki;


-         " Mənimlə sizin aranızdakı hal buna bənzəyər; bir adam od qalayar, çəyirtkə və pərvanələr bu oda atılmağa çalışarlar, adam da onları oddan uzaqlaşdırmağa çalışar. Mən ətəklərinizdən yapışıram ki, oda düşməyəsiniz, siz isə əlimdən çıxmağa çalışırsınız."


 


(Müslim rəvayət etmişdir)

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka