Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ƏHLİ-BEYTİN FƏZİLƏTİ

[ Sünnə / 83 dəfə baxılıb ]   
|
 
Oxuculara təqdim olunan bu kitabçada sünnə əhlinin əqidəsində özünəməxsus yer tutmuş "Əhli-beytin fəziləti" mövzusuna toxunulmuşdur. Hazırlanarkən "Əhli-beyt" məfhumunun ərəb dili baxımından hansı mə'nalarda işlədildiyi ilə bağlı dilçi alimlərin tədqiqatlarından, bu məfhuma kimlərin daxil olması haqqında rə'ylərindən istifadə edilmişdir...

buradan yükləyin
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]04:06
GÜNƏŞ06:10
ZÖHR [ 4 rükət ]13:43
ƏSR [ 4 rükət ]17:43
MƏĞRİB [ 3 rükət ]21:15
İŞA [ 4 rükət ]23:11
GECƏYARI00:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka