Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

TƏQVA ŞÜURU

[ Müxtəlif / 2222 dəfə baxılıb ]   
|
 
Həmd Allaha aiddir. Yalnız Ona həmd edir, yalnız Ondan kömək diləyirik, nəfslərimizin pisliklərindən və yaxşı olmayan əməllərimizdən Ona sığınırıq. O kimə hidayət versə, onun üçün azğınlıq yoxdur. Kimi də azdırarsa onun üçün də heç bir hidayət edici yoxdur. Allahdan başqa tanrı yoxdur və O ortağı olmayan Təkdir. Biz, Hz. Məhəmmədin Onun qulu və Peyğəmbəri olduğuna şahidlik edirik.

Quran, Müsəlmanlara belə deyir:

"Ey iman edənlər! Allahdan haqqiyla ittiqa edin (təqva sahibi olun) və ancaq Müsəlman olaraq ölün." [1]
Haqqıyla ittiqa etmək, ya da lazım olduğu kimi təqvalı olmaq...

İnsanın etməkdə çətinlik çəkdiyi, lakin etməli olduğu ən əhəmiyyətli bir vəzifə budur hər halda.
Qüvvətli bir imandan sonra dərin bir idrak, oyanıq bir anlayış və Allaha qarşı ciddi bir məsuliyyət şüuru.

Bəlkə imanın da qüvvətli olmasını təmin edəcək olan bir məsuliyyət... Başqa bir sözlə həyatın hər sahəsində Allahı və Onun Rəbbliyini hesaba qataraq düşünmək, inanmaq və yaşamaq anlayışı...

Təqva şüuru...

İnsanın ən böyük məqama qarşı hiss etməsi vacib olan əhatəli bir məsuliyyət duyğusu; insan olmağın gərəyi olaraq hesab verəcəyi, ya da yaxşılıq gördüyü məqama qarşı duyduğu məsuliyyət şüuru...

“Təqva şüuru”, Allaha qarşı duyulan sevginin və təzimin zirvəsidir.

Təqva, içində qorxu ünsürü də daşıyan, lakin yalnız qorxu mənasında olmayan bir anlayışdır. Onu tək bir kəlimə ilə ifadə etmək mümkün deyil. Başqa sözlə onu yenə özü ilə izah etmək lazımdır. Biz əsər boyunca təqvanı bəzən olduğu kimi, bəzən onun hərəkət halı olan “ittiqa” kəlməsi ilə, bəzən “Allahdan qorxub çəkinmək”, bəzən də “Allaha qarşı məsuliyyət şüuru” şəklində ifadə edəcəyik. Bütün bu istifadələrdə, onun “Allaha qarşı qulluq məsuliyyəti daşımaq şüuru” olduğu fikirini daima önə çıxarmağa, təqvanın daşıdığı bu mənaya diqqət çəkməyə çalışacağıq.

Təqvanın nə olduğu ancaq yaşanaraq öyrənilər.

Biz bu əsərimizdə əsasən “Təqva Şüuru”ndan danışacağıq. Təqvanın insan həyatındakı yerini təsbit etməyə, onun məzmunundakı sevgi, məsuliyyət, qorxu və ümid ünsürlərini günümüzə daşımağa səy göstərəcəyik.

Mövzunu altı başlıq halında izah etməyə çalışdıq:

Birinci bölümdə Quranda qorxu duyğusunu anladan kəlmələri və təqvanın mənasını, təqva və fücur əlaqəsini,
İkinci bölümdə, Quran, Sünnət və Sələfin həyatında təqvanın əhəmiyyətini, təqvanın ən xeyirli ruzi və əlbisə olduğunu,
Üçüncü bölümdə, təqvanın müxtəlif ölçülərini, insanı təqvaya çatdıran səbəbləri, təqvanın dərəcələrini, təqva şüuru ilə reallaşan şeyləri,
Dördüncü bölümdə, təqva şüurunun konkret örnəklərini, təqvanın ehsan, birr, səbir, infaq və digər əxlaqi ünsürlərlə əlaqəsini,
Beşinci bölümdə, müttəqilərin kim olduğunu, Allahın müttəqiləri sevdiyini və onların Qurandakı özəlliklərini,
Altıncı bölümdə, təqva şüurunun yaxın və uzaq zamanda, başqa bir sözlə dünyada və axirətdə bizə verəcəyi mənfəətləri anlatmağa çalışdıq.

Təqva şüuru ilə yaşayıb müttəqilərdən ola bilməyi diləyirik. Əzm bizdən, qəbul etmək və müvəffəqiyyət vermək isə Rəbbimizdəndir.


H. Kerim Ece

[1] Ali İmran, 102


TƏQVA ŞÜURU/Azerislam.com

Azerislam.com
Məqalələrimizdən istifadə edərkən istinad vacibdir.
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka