Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

RAMAZAN BİR İMKANDIR

[ Ramazan ayi / 10934 dəfə baxılıb ]   
|
 
“Ey iman edənlər! Oruc, sizdən əvvəlkilərə də fərz qılındığı kimi sizə də fərz qılındı ki, Allaha qarşı məsuliyyətinizi dərk edəsiniz” [Bəqərə 183]

“Ramazanınız mübarək olsun!” deyəcəyəm amma Ramazan zatən mübarəkdir.
“Xoş gəldin ey Ramazan ayı!” deyəcəyəm amma Ramazan həmişə xoş gəlir.
İnsanın borcu da Ramazanın bərəkətindən maksimum istifadə etməkdir. Onu xoş qarşılamaq, onu xoş etmək və xoş yola salmaqdır.
İbadətlərin məqsəd deyil, vasitə olduğu həqiqətini tez-tez unuduruq. Hər ibadət daha böyük bir məqsədi həyata keçirmək üçün vasitədir. O məqsəd diqqətə alınmadan ibadətlər nə gözəl bir şəkildə icra oluna bilər, nə də ki, anlaşılar. Oruc ibadətinin məqsədi bu ibadəti fərz qılan yuxarıdakı ayədən açıq-aşkar aydın olur: Məsuliyyət şüuruna qovuşmaq...

Bu, əvvəlcə insanın özünü tanımağı ilə başlayır. İnsan özünü tanımaq üçün əvvəlcə marağını özünə yönəltməlidir. Marağını özünə yönəltməkdə məqsəd, ətinə, sümüyünə, saçına, saqqalına, boyuna-buxununa, mədəsinə, rənginə yönəltməsi deyil. Çünki bunlar insanı “insan edən” dəyərlər deyil.
Lap yaxşı, bəs nədir?
Əlbəttə, vəhyin “qəlb” dediyi daxili dünyasına, duyğusuna, düşüncəsinə, düşünən qəlbinə yönəlməsidir. Marağını daxili dünyasına yönəldən insan, özünü tanımağa başlayacaq. Özünü; yəni Allah qarşısındakı acizlik və möhtaclığını, dünya mənfəəti qarşısındakı şərəf və üstünlüyünü.
Bu nəticəni əldə edən insan, “məsuliyyətin şüuruna varan” insandır.

Bu üç ölçülü bir şüurdur: Allaha qarşı, özünə qarşı və başqalarına qarşı. İnsan, ac və susuz olan həmcinslərinə, yoxsullara, yetimlərə, kimsəsizlərə, darda qalmışlara qarşı cavabdeh olduğunu da oruc sayəsində öyrənir.
Ramazan bir imkandır; kirlənmişi təmizləmənin, uçulanı təmir etmənin, söküləni bərpa etmənin, dağılanı toplamanın, parçalanmışı bütünləşdirmənin, itəni tapmanın imkanı.Hazırladı: Əlif / Azerislam.com
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka