Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ÜÇ AYLAR

[ Digər günlər / 12874 dəfə baxılıb ]   
|
 
Üç aylar, içində daşıdığı xəzinələri ilə bizə ana kimi qucaq açdı. Yaxşı biz üç ayları qarşılamağa, onları gözəl bir şəkildə yaşamağa hazırıqmı? Bu ayların və digər doqquz ayın müddəti ayın hərəkətlərinə görə təyin olunur. Qəməri aylarının müddəti şəmsi aylarına nisbətən dəyişkəndir. Qəməri il şəmsi ilinə nisbətlə on bir gün qısadır.


Ayrıca qəməri aylarının digər bir xüsusiyyəti də şəmsi aylarında olduğu kimi sabit deyil, dəyişkən olmasıdır. Beləliklə hər qəməri ayı ilin dəyişik mövsümlərinə təsadüf edir. Məsələn qəməri bir ay olan Ramazan ayı ilin bütün mövsümlərini gəzir. Hicri və qəməri ayları arasında böyük əhəmiyyət daşıyan və "üç aylar" deyə adlandırılan Rəcəb, Şaban və Ramazan ayları mübarək aylar olaraq qəbul olunub. Bu ayların Müsəlmanlar tərəfindən əhəmiyyətli ölçüdə dəyər qazanmasının səbəbləri arasında Həzrəti Peyğəmbərin (s.a.s) bu aylar haqqında söylədiyi sözlərdən qaynaqlanır.
Rasulullah (s.a.s) bir hədisi şərifində; "Rəcəb Allahın ayı, Şaban mənim ayım, Ramazan ümmətimin ayıdır" buyurmuşdur. Ayrıca Peyğəmbər Əfəndimiz, Rəcəb ayı girincə "Allahım! Rəcəb və Şabanı bizə mübarək qıl! Bizi Ramazana çatdır" deyə dua edərdi.

Üç ayların dəyərini ifadə edən digər bir əhəmiyyətli xüsusiyyət isə Mirac gecəsinin Rəcəb ayına, Qədr gecəsinin Ramazan ayına təsadüf etməsidir.

Həzrəti Peyğəmbər (s.a.s) Şaban ayında çox oruc tutardı. Həzrəti Aişə Rasulullahın (s.a.s) bu aydakı orucu haqqında belə deyib: "Şaban ayındakı qədər çox oruclu olduğu bir ay görmədim" (Təcrid-i Sarih, VI, 295).

Ramazan ayının fəziləti isə daha çoxdur. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.a.s) belə buyurub: "Ramazan gəldiyində Cənnət qapıları açılar, Cəhənnəm qapıları bağlanar, şeytanlar da bağlanar" (Müslim, Kitabu's-Sıyam, 1).

Rəcəb və Şaban ayları, rəhmət ayı olan Ramazanı qarşılayan aylar olub Ramazan ayının müjdəçisidir. Dinimizdə ayrı bir dəyəri olan üç ayların müsəlmanlarda insani xüsusiyyətlərin kamilləşməsi və iradənin nəzarət altına alınması barəsindəki rolu danılmazdır. Çünki Rəcəb və Şaban aylarının bolluğundan və bu aylarda olan Mirac gecəsinin rəhmətindən istifadə edən bir müsəlman Ramazan ayında özünü hər cür pislikdən uzaq tutar və insani xüsusiyyətlərinin artmasına cəhd göstərər. Nəhayət Qədr gecəsindəki ibadət və tövbəsi ilə mənəvi həzzə çatar.

Buna görə xüsusilə bu aylarda bol-bol istiğfar etmək, namaz qılmaq, oruc tutmaq, Quran oxumaq və dua etmək lazımdır.

‘ALLAHım RƏCƏB VƏ ŞABANı BİZƏ MÜBARƏK QIL. BİZİ RAMAZANa ÇATDIR‘Hazırladı: ƏLİF / AZERİSLAM.COM
Məqalələrimizdən istifadə edərkən istinad vacibdir.
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka