Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ONU SEVMƏK (2)

[ Peyğəmbərlər / 5945 dəfə baxılıb ]   
|
 
...Hicrətin 3-cü, miladinin 625-ci ilidir. Uhudun yaraları hələ təzədir. Mədinə ətrafındakı qəbilələrdən biri içlərindən yeni müsəlman olanlar üçün İslamı öyrədəcək bir qrup müəllim heyəti istəyir. Allah Rəsulu öz əlləriylə yetişdirdiyi seçilmiş müəllimlər arasından 6 nəfərlik bir heyət göndərir. Onların karvanı fasilə zamanı xain bir hücuma məruz qalır. Hücum edən Huzeyl qəbiləsinin qulduru idi. Niyətlərinin öldürmək deyil, əsirləri Qureyşə satıb pul qazanmaq olduğunu bildirirlər. Buna baxmayaraq qrupdan üç nəfər qalanadək quldurlarla savaşırlar. Sağ qalan üç nəfəri isə əsir götürüb Məkkəyə aparırlar. Abdullah bin Tariq yolda əllərinə bağlanan ipi kəsərək qaçmağa müvəffəq olur. Zeyd bin Dəsinnə və Hubeyb bin Adiy əsir qalır.
Xain soyğunçular Zeydi Saffan bin Umeyyəyə satırlar. O da müsəlmanlar tərəfindən öldürülən atasının qisasını almaq üçün Zeydi satın alır. Zeydi asmağa apararkən yolda Əbu Sufyanla qarşılaşır. Əbu Sufyan ondan soruşur: “Bu an sənin yerinə Muhammədin asılmasını, sənin də ailənin yanında olmağını istəyərdinmi?” Zeyd isə belə cavab verər: “Nəinki onun asılmasını, onun ayağına bir tikanın belə batmasına könlüm razı olmaz!” Əbu Sufyan bu cavabdan sonra belə etiraf edir: “Vallahi belə bağlılıq və sevgini dünyanın heç bir tərəfində görmədim.”
Növbə Hubeyb bin Adiyə gəlir. İyirmi yaşlarında, gül qönçəsi kimi bir gəncdir Hubeyb. Özündən sonra möhtəşəm bir sünnət qoyub getmişdir ümmətə. Edamdan əvvəl qılınan iki rükət namaz. Bu namaz imanın ölümə meydan oxumasıdır. Bu namaz bütün zalımlara “Heç bir gerçək mömini ölümlə qorxuda bilməzsiniz!” ismarıcıdır. Bu namaz “Ölümə gedərkən belə Rəbbimə qarşı əsas duruşumu pozmadım” mesajıdır.
Bax, elə bu, ayədə qeyd olunan “içində yaxınlıq olan” sevgidir. Qarşılığı ödənən, haqqi verilən, sözdə qalmayan bir sevgi.

***

Belə sual oluna bilər: Allah Rəsulu vəfat edib getmişdir. İndi biz ona olan sevgimizi istəsək belə bu cür göstərə bilmərik. O halda bizim sevgimizin də “yaxın” vəsfini qazanması üçün nə etməyimiz gərəkdir?

Bu sualda yanlış bir məntiq var. Sahabələr durduqları yerdə sevgi ilə dolub daşmadılar. Məsələn, Zeyd və Hubeyb din öyrətmək üçün Hz. Peyğəmbərin tövsiyyəsi ilə yola düşdülər və şəhid edildilər. Onlar illah da ki, sevgimi isbat etməliyəm deyə bunu etmədilər. Etdikləri sadəcə İslamı öyrətmək üçün ölümü gözə almaları idi. Onlar onu etdilər.

İndi necə, dini öyrətmək vəzifəsi müsəlmanların çiyinlərindən götürüldümü? Əlbəttə götürülmədi. O halda Hz. Hubeybin sevgisinin çağımızdakı qarşılığı sonunda ölüm belə olsa, İslamı öyrətmək üçün heç bir fədakarlıqdan çəkinməməkdir. Bu, Hubeybin yolunu izləməkdir. Bu, Rəsulullahı sevməyin qarşılığını ödəməkdir.
Əvəzi ödənməyən sevgi zəhərlidir. Xristianların Hz. İsaya olan sevgisi belə bir sevgidir. Xristianlar Hz. İsanı sevirlər. Bunu kim inkar edə bilər? Həm də o qədər sevirlər ki, haşa, onu “Allahın oğlu” dərəcəsinə yüksəldirlər. Onun yaxşı bir insan olması, peyğəmbər olması, Allahdan vəyh alması, hətta möcüzəli bir doğumla dünyaya gəlməsi və ona qarşı qurulan hiyləyə qarşı Allahın özəl yardımını alması onlara bəs etmir, onları təmin etmir. Sonda onu Allahdan bir parça saymaq kimi zəlalətə düşürlər.

Hz. İsa zəhərli sevginin nəticəsi olaraq ilahlaşdırıldıqca peyğəmbər İsa buxarlanır. Kilsə İsanı model kimi təqdim edə bilmir, ondan nümunə çəkə bilmir. Təqibçilərinə “Isa kimi olun” deyə bilmir. Necə desin? Bunu demək “Tanrı olun” deməklə eyni mənaya gəlir. Bu səfər kilsə də oyanıq olub Hz. İsadan boşaltdığı peyğəmbərlik məqamına özü sahiblənir. İsanı İsa eşqinə öldürən Tarsuslu Pavlusun dilindən bu kəlmələr tökülür: “Kilsə qurtuluşdur”.

Sevgi tədricən belə zəhərlənir. Sevgini zəhərləyənlərin bu işi bir peyğəmbər uğruna etmələri də heç bir şeyi dəyişdirmir. Zəhərlədikləri sevgi də dönüb özlərini zəhərləyir. Onları peyğəmbər İsadan məhrum edir. Yerdə yeriyən və iz qoyan bir modeldən məhrum edir. Kim bilir, bəlkə də sevgini zəhərləyənlərin də dərdi budur: Yer üzündə yeriyən, əxlaqından nümunə götürəcəkləri “insan” bir peyğəmbər istəməmək.

Xristianlığın şəriətsiz – hüquqsuz olmasının təməlində də bu zəhərli sevgi yatır. Bu gün xristyan kilsəsinin öz vətəni olan Avropada belə iflasa uğramasının, həyata müdaxilə edə bilməməsinin və modern çılğınlıq qarşısında alternativ bir model təqdim edə bilməməsinin səbəbi də budur.
Və bizim modern sərsəmlik qarşısında heç nəyə baxmayaraq dirənə bilməmizin səbəbi “insan” bir peyğəmbərə inanmamızdır. Peyğəmbəri ilahlaşdırmağın böyük günah olduğunu bilməyimizdir. Bu həssasiyyət bizə həddimizi öyrətdi.

Peyğəmbərə yeni bir məqam biçmək, onu onsuz da uca olan məqamından daha da yüksəklərə qaldırmaq həddi bilməməkdir.
Biz peyğəmbərimizin “insan” olduğunu, amma “insanlıq üfüqü” olduğunu bilirik. Onun insane olması bizə həmişə ümüd verər. Mələk peyğımbər istəyən azmış qövmlər insan soyundan ümüd kəsdiklərir üçün belə etdilər. Onlara görə insandan peyğəmbər ola bilməz. Çünki doğuşdan pis və pozuq bir varlıqdır. Bu işi ancaq mələklər görə bilər.

Biz insan peyğəmbərə inanmaqla azmış qövmlərin düşdüyü tələyə düşmədiyimizi göstəririk. O insandırsa, demək insan olmaq yaxşı bir şeydir, deyirik. Və biz bir insan olmağa can atarıq. Qur`anda ona görə “Ya-sin: Ey insan!” deyə xitab olunduğunu bu sayədə anlayarıq. Allahın onu niyə “gözəl örnək” olaraq tanıtdığının sirrindən beləcə agah olarıq. Şəhadət gətirərkən niyə “Onun qulu və elçisi” deməyimizin səbəbini də öyrənərik…

(davamı var)

Hazırladı: Hüsna / Azerislam.com
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:25
GÜNƏŞ08:00
ZÖHR [ 4 rükət ]12:51
ƏSR [ 4 rükət ]15:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:42
İŞA [ 4 rükət ]19:13
GECƏYARI00:03
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka