Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

SADƏCƏ - BİR DUA

[ Müxtəlif / 10306 dəfə baxılıb ]   
|
 
Allahdan bağışlanma istəyirəm,

Ondan əfv diləyirəm,

etdiyim hər bir günaha,

tərk etdiyim hər bir fərzə,

zülm etdiyim hər bir insana,

etmədiyim hər bir xeyir əmələ,

yaxınlıq etdiyim hər bir zalıma,

ləngitdiyim hər bir saleh bəndəyə,

dinləmədiyim hər bir nəsihətə,

dilimə aldığım hər bir yalana,

zay etdiyim hər bir haqqa,

tərk etmədiyim hər bir batilə,

itirdiyim hər bir vaxta,

qırdığım hər bir könülə,

əzdiyim hər bir vicdana,

ifşa etdiyim hər bir sirrə,

aldatdığım hər bir şəxsə,

xilaf çıxdığım hər bir vədimə,

xəyanət etdiyim hər bir əhdimə,

alçaltdığım hər bir şəxsiyyətə,

gizlətdiyim hər bir yaxşılığa,

can atdığım hər bir xətaya,

toxunduğum hər bir namusa,

örtüyünü açdığım hər bir eybə,

dinlədiyim hər bir lağlağıya,

baxdığım hər bir harama,

unutduğum hər bir elmə,

inandığım hər bir şübhəyə,

ciddi saydığım hər bir zənnə,

geciktirdiyim hər bir borca,

tövbə edib təkrar etdiyim günaha,

Sənə qoşduğum hər bir şərikə,

Şükr etmədiyim hər bir nemətə,

Səndən çəkinmədiyim hər bir ana,

Haqsız qazandığım hər bir mala,

Gizlətdiyim hər bir elmə,

Unutduğum bütün günahlara,

Lazımınca Sənə yönələ bilmədiyimə görə Səndən məğfirət və bağışlanma diləyirəm Ya Rəbbi!

Hazırladı: Şahmar Kərimov / Azerislam.com
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka