Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ŞÜBHƏSİZ Kİ, MƏSCİDLƏR ALLAHINDIR...

[ Aktual / 11965 dəfə baxılıb ]   
|
 
Belə bir deyim var:
"Məscidlərin minarələri memarlığın Allaha doğru uzanan şəhadət barmağıdır..."

Dünyada elə şəhərlər var ki, orada olanda hər dəfə yaxın məsafədə yerləşən məscidlərin azan səsləri biri-birinə qarışarkən bənzəri olmayan bir hissin sehrinə düşürsən sanki...
Belə şəhərlərdə bərəkət var...

Bu gözəl ayda dua edək ki, bir gün bizlərdə də məscidlər və bu məscidlərin içərisini bilinclə dolduracaq şüurlu vətəndaşlarımız olsun. Amin!

Ramazanın və məscidlərin sahibi Uca Allah yardımçımız olsun. Amin!
Allahın məscidlərində Onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən və onların viranə qalmasına çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Əslində onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, axirətdə isə böyük bir əzab vardır.
[Qurani-Kərim, əl-Bəqərə surəsi, 114-cü ayə]

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və Axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar.
[ət-Tövbə 18]

Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin!
[əl-Cinn 18]

Azerislam.com
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:52
GÜNƏŞ07:23
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:58
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:25
İŞA [ 4 rükət ]19:51
GECƏYARI00:08
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka