Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Müxtəlif / 1331 dəfə baxılıb ]
Atalarımızın mənası çoxları tərəfindən bilinməyən bir sözü var: Haydan gələn Huya gedər. Əlimizdə olanların, malımızın-mülkümüzün, varımızın-yoxumuzun bizim olmadığını bildiyimiz halda işlədirik bu ata sözünü. Əslində mənası çox manidardır: Hay da Allahın əsmasından bir isimdir, Hu da. Sözün anlamı Alahdan gələnin Allaha da gedəcəyini vurğulamaq üçündür. Biz Allahdan gəlmişik, son duraq, dönüb gedəcəyimiz yer də Allahdır.
[ Hekayə / 14285 dəfə baxılıb ]
Nağılların sonu həmişə yaxşı qurtarardı. Qardaşların quyuya saldıqları Məlikməmməd quyudan çıxar və onları bağışlayardı, Cırtdan divi öldürərdi, keçələ 40 gün, 40 gecə toy edərdilər... Qəhrəmanlara xoşbəxt sonluq, bizə də üç almadan biri düşərdi.
[ Oxu! / 7832 dəfə baxılıb ]
Yanlışı yaşayaraq öyrənməyə çalışmayın. Bu, ölümü təcrübədən keçirməyə bənzəyir. "Bir dəfə ölümü təcrübə edim, əgər xoşuma gəlməsə bir daha ölmərəm" deyə bilməzsiniz. Günah təcrübə edilməz. Hər kəs üçün yanlış olan sizin üçün də yanlışdır. Pisin və yaxşının təyin olunmasında Allaha tam etimad göstərin. İman da bu deyilmi?
[ Müxtəlif / 1435 dəfə baxılıb ]
Dünyadayıq. Problemlərin çox olduğu, heç bitmədiyi, birinin bitincə o birinin başladığı bir yerdə. Bəzən yoxluqla sınanırıq, bəzən varlıqla. Yoxluğun daha asan imtahan olduğu, varlığın daha çətin imtahan olduğu bir yerdəyik. Olmasını arzuladıqlarımız olmayanca, üzülər, ağlayar və ağladıqca sakitləşib yoxluğuna alışarıq. Yoxa çarə yoxdur deyib, həyatımıza qaldığımız yerdən davam edərik.
[ Aktual / 11678 dəfə baxılıb ]
İnsanlara "Allah" dediyiniz zaman başlarını göyə qaldıraraq nəzərlərini çox uzaqlara yönəldirlər. Çünki inandıqları Allah uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir Allahdır. İnandıqları Allah, yerləri və göyləri yaratmış və sonra da çox uzaqlarda olan məqmına çəkilmişdir! Bəzilərinin nəzərdə tutduqları Allah anlayışı isə kainatı yaradan, yağışı yağdıran, bitkiləri yetişdirən, bütün canlıların ruzisini verən fəqət yaratdığı və yaşatdığı insanların yer üzündə nə etdiklərinə, necə idarə olunduqlarına heç qarışmayan bir Allah anlayışıdır!
[ Müqəddəs quran / 6477 dəfə baxılıb ]
Vahiy, “v-h-y = و- ح- ي” kökündən məsdər olaraq Quranda Allaha nisbət edildiyində Onun varlıqlarla danışması, onları fitrətlərinə görə nizamlayıb onlara vəzifələrini bildirməsi mənasına gəlir. Allahdan başqa varlıqlara nisbət edildiyində də işarə etmək, fısıldamaq, vəsvəsə vermək mənalarına gəlir. Bundan başqa vəhy edilən şeyə, yəni mesajın özünə də vəhy deyilir.
[ Aktual / 8725 dəfə baxılıb ]
"Allah ilə qul arasına giliməz" ifadəsi fitri baxımdan doğru olsa da onların istifadə etdiyi baxımdan yanlış və şeytani bir yanaşmadır. Çünki hər fürsətdə vəsvəsələri ilə Allahla qul arasına girərək insanları yoldan çıxartmaq istəyən şeytan onlara "Allah ilə qul arasına girilməz" deyə vəsvəsə verərək Allah ilə qul arasına özündən başqa heç kimin girməsini istəmir.
[ Müxtəlif / 1782 dəfə baxılıb ]
Bir müsəlman tarixdən dərs almasa hər gün o müsibəti yaşayar, amma yaşadığının fərqində əsla olmaz. Tarix dərs almaq üçündür. Dövrünün yezidi peyğəmbər nəvəsi Hüseyni qətl edəndə kim hansı safda dayanmışdı? Niyə o safda, niyə o əqidədiə idi? Bu sualın cavabını bilməyən yaşadığı dövrünün yezidinin safında dayanar, dövrünün «Hüseyni» qətl edər, sonra da gedib ildə bir dəfə Peyğəmbər nəvəsinin ölümünə ağlayar. Hələ də Kərbəlada Hüseynlər şəhid edilir.
[ Müxtəlif / 1438 dəfə baxılıb ]
Göydən enən kitabı başımızın üstünə qaldırıb, əlimiz çatmayan yerə qoyduq. «Müqəddəsdir» deyib toxunmadıq. Toxunanda da oxumaq üçün deyil, tozunu almaq üçün toxunduq. Bizə enməmişdi ki… sənə endi və səninlə də həyatımızdan çıxdı. Onu örnək ala bilmədik. Bir problemimiz olanda cavabını onda axtarmadıq. Allahın kitabında ilə çarə axtarmayanlar başqalarının kitablarına yönəldi. Müəllflər çoxaldıqca fikirlər də haçalandı. Biz döndük durduq, amma hədəfə vara bilmədik.
[ Müxtəlif / 3422 dəfə baxılıb ]
Biz kimik?
Sualın cavabını anlamaq üçün verdiyimiz sədəqələrə, etdiyimiz əməllər bir nəzər salaq. Allah adına düzənlənən toplantılara, konfranslara sevgilimizlə görüşə getdiyimiz kimimi gedirik, yoxsa qaynanamızla görüşə getdiyimiz kimimi? İbadətlər bizim üçün nədir? Çiynimizdə daşıdığmız bir meyidmi, yoxsa qəlbimizdə daşıdığımız bir sevgimi?
Qabilmiyik, Habilmiyik?

"Böyük insanların idealları, sadə insanların isə..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ən böyük zəfər insanın özünə hakim olmasıdır."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bir çətinliklə qarşılaşdığınız zaman..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Vicdanımız yanılmayan bir hakimdir..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsinizi yandırmasanız..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  DİNİMİZ KİMİN DİNİ?

  QƏDR SURƏSİ

  İTİQAF

  DƏRDİN NƏ?!

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  O GECƏ

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  LOĞMANIN OĞLU OLMAQ

  SƏN DƏ ÖLDÜNMÜ, DOSTUM?

  TORPAQ KİMİNDİR?

  ÖLÜNCƏ MÜSƏLMAN OLMAQ

  MƏDİNƏ

  QİSSƏDƏN HİSSƏLƏR

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  HAY'DAN GƏLƏN HU'YA GEDƏR

  DÜNYALIQ OLMAQ

  HƏR GÜN AŞURA, HƏR YER KƏRBƏLA

  SEVDİYİMƏ...

  HABİLMİYİK, QABİLMİ?

  TARİX  

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  VİDA XÜTBƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  MÜSƏLMAN VƏ ÇEVRƏSİ

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  YOLNAMƏ

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka