Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər!

[Bəqərə, 277]


İnsanın həqiqi malı zəkat verdikləridir. Yığdıqları isə varislərinin
malıdır.

[Buxari]


Zəkat qarşılıqsız vermək, faiz qarşılıqsız almaqdır.

[Hikmətli sözlər]

[ Müxtəlif / 217 dəfə baxılıb ]
İslam insanlığın dinidir. İnsanlar bu dində ixtilafı Kitaba baxaraq düzəltdiyi müddətcə doğru dinin doğru təqibçiləri ola biləcək, məzhəblərə parçalandıqları kimi dinə də parçalanaraq bir – birindən qopmayacaqlar. Ortaq bir dinin ortaq mənsublarıyıq. Allah bizim üçün din olaraq İslamı seçib. Biz özümüz üçün yeni bir seçməyək.
[ Təfəkkür / 11852 dəfə baxılıb ]
Ümüd olmasaydı, kimsəsiz səhrada Həzrəti İbrahim insanları həccə çağırmazdı. O, ümüd edib çağırmasaydı, əsrlər sonra biz bu çağırışı eşidib, o dəvətə cavab olaraq həccə getməzdik. Həzrəti Nuh ümüd etməsəydi, quruda gəmi düzəltməzdi. O, gəmiyə minərkən də “bismillah” deyir, dayanacağı məkan üçün də öncədən “bismillah” deyir.
[ Müxtəlif / 2396 dəfə baxılıb ]
Lazım gələndə qardaşının saçını – saqqalı yolub qövmünün azma səbəbini araşdıracaqsan. Musa olub azan qövmünü 40 il səhralarda süründürəcəksən. Korlarla, ölülərlə bir məmləkətdə yaşadığında İsa olacaqsan. Kor gözlərə məlhəm, ölü qəlblərə çarə tapacaqsan.
[ Təfəkkür / 8986 dəfə baxılıb ]
Yazdığımız və yazmağa çalışdığımız İslamın həqiqətləri olduğuna görə, bu yazdıqlarımız bəlkə oxunacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyanlar arasında, bəlkə anlayanlar olacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyub, bəlkə anlayanlar arasında, bəlkə yaşayanlar olacaq və məhz onlar,- bu üç “bəlkə” əngəlini aşan bilən igidlər,- xilas olacaq, xilas ola biləcəklər elə deyilmi?
[ Elm / 2208 dəfə baxılıb ]
Nəbilik bir məqamdır. Allah birini nəbi olaraq seçər və ona vəhy verdikdən sonra bu vəhyi çatdırması üçün onu rəsul təyin edər. Buna görə bütün 'peyğəmbərlər' həm nəbidir, həm də elçidirlər. Biz onlara peyğəmbər deyil, Allahın istifadə etdiyi kimi yerinə görə nəbi, yerinə görə rəsul demiş olsaq onların missiyası bizə daha yaxşı aydın olacaqdır. Rəsul, dilimizə tərcümədə elçi deməkdir.
Bilirik ki, elçi də başqasının mesajını çatdıran biridir. Yəni elçinin öz sözü yoxdur. Biri elçilik edirsə, o başqasına aid olan mesajı çatdırmaqla görəvləndirilib.
[ Digər günlər / 7368 dəfə baxılıb ]
İslam tarixində ümmətin vicdanını oyadan, mədəniyyətini əks etdirən bir sıra siyasi və ictimai hadisələr olmuşdur ki, əhəmiyyəti baxımından o tarixi günləri “Allahın günləri” hesab etmək olar.
[ əqidə / 13559 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Hüseyn "əqidə" üçün, Yezid "qəbilə" üçün savaşmışdı. Rəsulullahın "Anam atam sənə fəda olsun" dediyi iki adamdan biri olan Saad b. Əbu Vaqqasın oğlu və Yezidin Həzrəti Hüseynin üzərinə saldığı ordunun komandiri Ömər b. Saad "qənimət" üçün savaşırdı.
[ Müxtəlif / 2739 dəfə baxılıb ]
Qulluq sadəcə namaz, oruc, həcc deyil. Qulluq insanı namaza, oruca, həccə aparan düşüncədir. Allahın qarşısında düşüncələrinlə əyilməsən namaz qılmaq, əyilib dikəlməkdən başqa bir şey olmayacaq. Allahı həyatında Rəbb olaraq qəbul etdinsə yeyib - içməyin belə qulluq olacaq. Necə?
[ Müxtəlif / 6520 dəfə baxılıb ]
İblis doğru yoldadır... Əgər getdiyimiz yolda biri bizə badalaq vurmursa dönüb gəldiyimiz yola baxmalıyıq. Bəlkə biz doğru yolda deyilik. Badalaq vuranlarımız varsa o zaman buna üsyan etməyək, bizi doğru yolun yolçusu etdiyi üçün dönüb Allaha təşəkkür edək. Çünki bu yolun bədəli budur...
Bədrdə qarşımıza atamız çıxacaq, qardaşımız çıxacaq. Bizə ilk silah qaldıran bəlkə də elə əzizlərimiz olacaq
[ Aktual / 8704 dəfə baxılıb ]
O müqəddəs torpaqlara gedən hər kəs Hacər olur, Səfa-Mərvə arasında su axtarır. İllərin onun üzərində buraxdığı hisini, kirini, pasını təmizləmək üçün “zəm-zəm” axtarışına çıxır. Bəzən o su “göz yaşı” olur, üzündən qəlbinə axır, zəm-zəmə qarışır... Bütün günahlarını o göz yaşı yuyur, "Hacər" olub günahdan savaba hicrət edir. Bəzən o su “alın təri” olur. Ümmətin yükünü çəkən, dərdinə yüklənən insanların alın təri..

"Heç günah işləməsəniz belə, ətrafınızda baş verənlərə susmağınız sizə günah olaraq yetər."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütü tərk et..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Gələcəyinizə yatırım yatırın"

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  HABİLMİYİK, QABİLMİ?

  YOLNAMƏ

  TƏKLİFİM VAR

  BAHİRA HADİSƏSİ

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  SİZİN BİR OXUNMAMIŞ MESAJINIZ VAR...

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  İTİQAF

  ORUCLUĞUN SİRRİ

  QƏDR SURƏSİ

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  ORUC TUTMAQ ÖZÜNÜ TUTMAQDIR

  DƏRDİN NƏ?!

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  RAMAZAN - QURAN

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  QURANA GÖRƏ NAMAZ

  VARLIĞIN QAYNAĞI: ÜMÜD

  PROBLEMLƏRƏ QURANİ ÇÖZÜM

  QƏLƏMIN UCUNDAKI ÜMİD

  ÖLÜM ALLAHA DÖNÜŞDÜR…

  TARİX  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  YOLNAMƏ

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  ATA MİRASI

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  İNSANLIQLA YAŞID

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:05
GÜNƏŞ07:40
ZÖHR [ 4 rükət ]12:29
ƏSR [ 4 rükət ]14:57
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:16
İŞA [ 4 rükət ]18:47
GECƏYARI23:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka