Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Ey iman gətirənlər! Səbr və namazla Allahdan yardım istəyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir.

[Bəqərə, 153]


Səbr edin! Çünki siz Rəbbinizə qovuşanadək yaşayacağınız hər sonrakı gün əvvəlkindən daha çətin olacaq.

[Fitnələr kitabı, Əl-Buxari, 7068]


Səbr ümidin təməli, ümid isə xöşbəxtliyin açarıdır.

[Tomas Karleyl]

[ Aktual / 1081 dəfə baxılıb ]
İslam dinində zülmə riza göstərmək yoxdur. Axirət üçün Allaha, dünya üçün tağuta qulluq etmək yoxdur. Göylərin hakimiyyətini Yaradana, yerlərin hakimiyyətini yaradılmışa buraxmaq yoxdur.
Bu dində «Mən həm müsəlmanam, həm kapitalistəm», «Mən həm müsəlmanam, həm sosiolistəm»… demək, İslam dini ilə yanaşı başqa bir dini, başqa bir ideologiyanı, başqa bir «izmi» qəbul etmək yoxdur.
[ Islam tarixi / 2411 dəfə baxılıb ]
Əbu Talib Peyğəmbəri Əbu Bəkir və Bilal ilə necə geri göndərə bilərdi? Əbu Bəkir Rəsulullahdan 2 yaş kiçikdir. Bilal isə doğulmamışdır. Daha sonra buludların kölgələdiyi bu şəxsə ağacların kölgələri necə uzana bilərdi? Buludlar kölgələdiyi zaman ağacın kölgəsinin olması mümkün deyil. Bahira həyatında nə qədər peyğəmbər görmüşdür və hansı peyğəmbərlər o ağacın altında oturmuşdu? Rəsulullahla İsa Məsihin arasında 6 əsr vardı və bu ağac neçə yaşındaydı? Necə bir ağac idi ki, başqa kimsə onun altında oturmazmış?
[ Müqəddəs quran / 5441 dəfə baxılıb ]
Quran yumuşaqlıqla insanları haqqa dəvət edir. Şirin, diqqət çəkici, təşviq edici bir dildən istifadə edir. Əmr və qadağaların, hökmlərin tətbiq olunmasını müxatibindən incə bir üslubla tələb edir. Qəlbə xitab edən kəlmələrdən istifadə edir, təsiredici nümunələr təqdim edir, qəlbləri hərəkətə keçirən nəticələrdən xəbər verir. Müxatiblərini tədricən vəhyin məsləhət bildiyi həyata hazırlamağa çalışır.
[ əqidə / 3259 dəfə baxılıb ]
Şeytan həmin şeytandır,
Elə Adəm də...
Şeytan yenə vəd verir, Adəm yenə aldanır.
Dəyişən bir şey yoxdur.
Yenə həmin ssenari, yenə həmin aldanış. Həmin dalğa, həmin koordinat...
[ Namaz / 1363 dəfə baxılıb ]
Ərəb toplumunda «gündüz» deyilərkən anlaşılan vaxt günəşin doğuşundan batışına qədər olan zamandır. «Gecə» deyilən zaman isə günəşin batışından doğuşuna qədər olan zamandır. Ayədən də anlaşılan kimi gündüz iki namaz fərz qılınıb. Eyni ayənin ardında «gecənin zülfələrində də namazını qıl» deyilir. Zulfə kəlməsi bir şeyin bir - birinə yaxınlığını ifadə edir. Zulfə cəm mənasındadır. Gecə namazı ən azı 3 vaxtdadır: məğrib, işa və sübh. Fərz əmrlər «ən az»a görə tətbiq edilir.
[ Aktual / 651 dəfə baxılıb ]
Gələn nə üçün gəldiyini bilməli, gedən nə üçün getdiyini bilməli. Gələrkən düşünməyənlər, gedərkən də düşünməzlər. Emosiyaları onlara «oyun» oynadar. Hansı hava çalınırsa çalınsın onlar yenə «heyvagülü» rəqsinin ritminə oynarlar.
[ Aktual / 1691 dəfə baxılıb ]
Məsh, dilimizə toxunmaq və ya silmək mənasında tərcümə edilə bilər. Heç bir məzhəbdə ayaqlara məsh edilməz deyə bir görüş yoxdur, məsh məsələsində ittifaq var. Bu mövzuda ixtilaf, çılpaq ayaqla, üzərində bir şey olan ayaq arasındadır. Cəfərilərin çılpaq ayağa fərz bildiyi məshi digər məzhəblər corab və ayaqqabı üzərinə edilməsini doğru hesab edirlər.
[ Təfsir / 4591 dəfə baxılıb ]
Huməzə surəsi, insanların həmcinslərinə qarşı ədəbsizcə davranmağının psixoloji təhlilini verir. Təhqiri, lağa qoymağı, iftira atmağı, qeybət etməyi, qüsur və ayıb axtarmağı əxlaqsızlıq sayıb rədd edən bu surə, bütün bu xəstəlik tavrlarının təməlinə “özündən razılığı”yerləşdirir. Bu surənin Məkkə surələri arasındakı “qardaşı” Qələm surəsi, Mədinə surələri arasındakı təfsiri Hucurat surəsidir. Surənin ana mövzusu əxlaqdır. Surə, təkəbbürlü tipin psixoanalizini verir. Surədə “mal”, əslində təqvadan başqa başqalarından daha çox sahib olduğumuz hər şeyi təmsil edir.
[ Müxtəlif / 958 dəfə baxılıb ]
Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı. Cünüb isəniz qüsl alın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlara toxunmusunuzsa (cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa), su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz.
[ Qadin / 17695 dəfə baxılıb ]
"8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı" qadına verilmiş bir rüşvətdir. Vəhşi kapitalizm qadını öncə istismar etmiş, sonra da susması üçün ona "pay" vermişdir. Sübut istəyən 1857-ci ilin 8 martnda Nyu-Yorkda baş verənlərə baxsın.

"Heç düşünməzmisiniz?"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsinin müəllimi, vicdanının şagirdi ol"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Azadlığı istəmirəm
Zərrə-zərrə, qram-qram..."

Böyük ölçüdə bax ...  


İnsanlar ikiyə ayrılır...

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  SƏRMAYƏM EŞQDİR

  NAMAZ YOXSA SALAT?

  49:6.COM

  BURUC SURƏSİ

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  SORULARLA İSLAM 1

  ALLAH

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  YƏSRİBİ MƏDİNƏ EDƏN HİCRƏT

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  TƏQVA

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  BÜTÜNÜ QIR, SONRA GƏL!

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  NAMAZA TƏLƏS

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  DİN NƏDİR?

  NAMAZ VAXTLARI

  DƏSTƏMAZ

  "8 MART"

  SƏRMAYƏM EŞQDİR

  TARİX  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  DİN NƏDİR?

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  "8 MART"

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]04:23
GÜNƏŞ06:18
ZÖHR [ 4 rükət ]13:38
ƏSR [ 4 rükət ]17:35
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:57
İŞA [ 4 rükət ]22:44
GECƏYARI00:40
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka