Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər!

[Bəqərə, 277]


İnsanın həqiqi malı zəkat verdikləridir. Yığdıqları isə varislərinin
malıdır.

[Buxari]


Zəkat qarşılıqsız vermək, faiz qarşılıqsız almaqdır.

[Hikmətli sözlər]

[ Təfəkkür / 8276 dəfə baxılıb ]
Yazdığımız və yazmağa çalışdığımız İslamın həqiqətləri olduğuna görə, bu yazdıqlarımız bəlkə oxunacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyanlar arasında, bəlkə anlayanlar olacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyub, bəlkə anlayanlar arasında, bəlkə yaşayanlar olacaq və məhz onlar,- bu üç “bəlkə” əngəlini aşan bilən igidlər,- xilas olacaq, xilas ola biləcəklər elə deyilmi?
[ Təfəkkür / 8503 dəfə baxılıb ]
“Qardaşın kimdir?” sualına “yol yoldaşı olmamışıq” deyirik e... Bax, eləcə dost dediyinlə yol yoldaşı olmalısan. Dost yolda tanınar. Başınıza bir bəla gəldiyində yol yoldaşın arxana deyil önünə keçsə, bir səhrada yol gedərkən su bardağındakı sonuncu bir qurtum suyu sənə verib özü susuz qalsa, bir tikə çörəyini səninlə bölüşsə, sənə özündən çox qayğı göstərsə deməli güvənilməyə layiqdir.
[ Aktual / 8305 dəfə baxılıb ]
Şeytanların bağlandığı, mələklərin dua etdiyi bu ayda hər kəs özünü daha yaxşı tanımağa başladı. Dünən etmədiyi gözəl əməllərində, axsatdığı nafilə ibadətlərində şeytanı günahlandırırdısa, bu gün özü ilə baş-başa qaldığında günahlandırmağa kimsəni tapa bilmədi. Ramazan hər kəsin önündə güzgü oldu. Bizə-bizi göstərdi. Kim olduğumuzu, kim olmaq istədiyimiz anlatdı.
[ Ramazan ayi / 5012 dəfə baxılıb ]
Ramazanın son on günündə gecə və gündüz bir məsciddə qalaraq ibadət etməyə itiqaf deyilir. Bu kəlməyə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. Yəni Ramazan ayında itiqafa çəkilmək sünnətdir.
[ Ramazan ayi / 6823 dəfə baxılıb ]
Heykəl kimi dayanan cəsəddən ibarət deyil insan. İnsan, ruhuyla insandır. Səmavi bir əmrlə yerdəki bədənə yerləşdirilmiş bir ruhdur insan. Torpaqdan hazırlanan bir qəlibdə yerləşdirilmiş sirli aləmdir insan. Rəbbani bir əmrlə yaradılmış insan, ruhani aləmə malikdir. Düşünən, təfəkkür edən, ağlını işlədən, hiss edən, duyğulanan, zövq alan, acı çəkən, səmalara yüksələn, yer üzünü idarə edən və məhz mələklərin baş əydiyi varlıqdır insan.
[ Aktual / 15776 dəfə baxılıb ]
Əlbəttə onu qədir-qiymət gecəsində Biz endirməyə [başlamışıq]. O qədir-qiymət gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi? O qədir-qiymət gecəsi, min aydan daha xeyirlidir. Mələklər, vəhiylə bərabər o gecə enməyə davam edərlər, Rəblərinin izni ilə, həyatın hər sahəsinə aid tərifsiz bir səadətin [formullarını gətirərlər], bu hal, şəfəq doğana qədər davam edər.
[ Ramazan ayi / 7193 dəfə baxılıb ]
“Təqva”-lı olmaq, mübah və halal olanları tərk etmək deyil, sadəcə çox diqqətli və ehtiyatlı davranmaqdır. İndi təsəvvür edək ki, Rəbbimiz bizə Ramazan ayı günlərində halal olan şeylərdən də imtina etməyi buyurub. Hansı ki, ən adi yemək-içmək, şəhvət və qeyri ehtiyaclarımızı normal olaraq edə bilirdiksə, məhz bu ayda “Təqva” xüsusiyyətinə doğru-dürüst yiyələnmək üçün, Rəbbimiz bizə bu cür tərbiyə metodunu seçmişdir. Bu ayı müqəddəs edərək, Uca Tanrımız bizi “təqva” üçün məşq etdirir.
[ Ramazan ayi / 7986 dəfə baxılıb ]
Oruc tutmaq, məhz buna görə özünü tutmaqdır. İnsan nə ziyan əməl işləyirsə özünü tuta bilmədiyi üçün işləyir. Tuta bilmədiyi dilinin cəzasını, tuta bilmədiyi əlinin cəzasını, tuta bilmədiyi nəfsinin cəzasını, tuta bilmədiyi instinktlərinin cəzasını, tuta bilmədiyi hirsinin cəzasını çəkməkdədir. Özünü tutmaq, özünün tərəfində olmaqdır. Məlumdur ki, özünü tutanı Allah da tutar. Özünü tutmayanı, Allah niyə tutsun ki?
[ Aktual / 4623 dəfə baxılıb ]
Namazı biz qıldıq, amma o bizi müsəlman qılmadı.
Niyə?
Çünki bizi dəyişmədi, təmizləmədi. Namazımız ritualdan irəli getmədi ki, bizi meraca yüksəltsin. Biz onu yüksəldə bilmədik ki, o da bizi qanadlarına alıb Allaha aparsın. Göyün yeddi qatına qaldırıb, yerin dərdini unutdursun.
[ Ramazan ayi / 8911 dəfə baxılıb ]
Son vəhy, Məkkədə, Hira dağında bir Ramazan gecəsi nazil olmağa başlamışdı. Biz möminlər vəhyin doğum ayı olduğu üçün Ramazanı “ayların sultanı” hesab etmişik. Çünki o, “sözlərin sultanı” olan vəhyin insanoğlunun qaralan üfüqünü aydınladan aydır. O halda Ramazan əslində Quran ayıdır və bu ay bütün müqəddəsliyini vəhydən alır. Ona görə də Ramazan, Quranla bütünləşmə ayı olmalıdır. Quran sadəcə əlimizdə və dilimizdə deyil, ürəyimizdə, ağlımızda, hər şeydən də əvvəl həyatımızda olmalıdır.

"Nəfsə üsyan et..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Günəşin sənə gəlməsini istəyirsənsə..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Danış ki, kim olduğun bilinsin"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Heç düşünməzmisiniz?"

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  RAMAZAN - QURAN

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  KİTAB ƏHLİ

  MÜNAFİQ

  DİN NƏDİR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  QURAN VƏ BEŞ ƏSAS KƏLMƏ

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  HUMƏZƏ SURƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  "8 MART"

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  SƏRMAYƏM EŞQDİR

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  QƏLƏMIN UCUNDAKI ÜMİD

  SİZİN BİR OXUNMAMIŞ MESAJINIZ VAR...

  KİTAB ƏHLİ

  MÜNAFİQ

  DİN NƏDİR?

  TARİX  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  İNSANLIQLA YAŞID

  DİN NƏDİR?

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]04:49
GÜNƏŞ06:37
ZÖHR [ 4 rükət ]13:47
ƏSR [ 4 rükət ]17:41
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:56
İŞA [ 4 rükət ]22:38
GECƏYARI00:52
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka