Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər, – günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini (gördükləri işin pis olduğunu) bildikdə bir daha onu təkrar etməzlər.

[Ali imran, 135]


Müsəlman, insanların əlindən və dilindən əmin olduğu insandır.

[Tirmizi, İman 12]


Sadəcə iman edib Saleh əməl işləmək insanı "yaxşı" edər.
Haqqı və səbri tövsiyə etmək isə insanı "aktiv yaxşı" edər.

[Hikmətli sözlər]

.
[ Aktual / 100 dəfə baxılıb ]
Son illərdə beynəlxalq terrorizm və dini ekstremizm gurultusu, etnik təmizlənmənin artması, həmçinin milli dövlətlərin zəifləməsi fonunda təcavüzkar separatçı hərəkatların fəallaşması “tarixin sonu” barədə ideyaya inamı azaltmışdır. Mədəniyyətlərin vahid şəklə salınmasına, bazar münasibətlərinin və Qərb modelli açıq cəmiyyət dəyərlərinin hər yerdə yayılmasına çoxsaylı cəhdlər ənənəvi dəyərlərin simasında ciddi maneəyə rast gəldilər.
[ Aktual / 150 dəfə baxılıb ]
Bu gün hər bir uşaq ən pis şeyləri belə asanlıqla öyrənə bilər. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil; ancaq burada əsas olan “yaxşılıq adına nə öyrədə bilərik?”sualına cavab tapa bilməkdir. Uşaq televiziyadan, internetdən, qəzetlərdən, jurnallardan, küçələrdən və ən əsası da məktəb yoldaşlarından (yanlış olanlardan) pislik adına nə varsa öyrənir. Pislik insanın nəfsinə daha xoş gəldiyindən və bədən üzvləriylə bütünlük təşkil etdiyindən öyrənmək daha asan və zövqlü olur.
[ Aktual / 196 dəfə baxılıb ]
Son zamanlar cəmiyyət üçün tibbi sosial problem olan zərərli vərdişlər (siqaret çəkmək, spirtli içki, uyuşdurucuların qəbulu və s.) sosial dezadaptasiya nəticəsində gənc nəslin sağlamlığında pisləşməyə doğru meyl qeyd olunur ki, bu da onlarda funksional imkanların, dəyərli yaradıcılıq fəaliyyətinin azalması, hərbi xidmətə yararsızların və əlillərin sayının artmasına səbəb olur. Sosial dezadaptasiya gənclər arasında bir sıra xəstəliklərin – narkomaniya, toksikomaniya, QİÇS, dəri – zöhrəvi və s. xəstəliklərin yayılmasına şərait yaradır.
[ Aktual / 283 dəfə baxılıb ]
Yolumuzun qarşısındakı maneələr bizi ümidsizliyə sövq etməməlidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz heç vaxt ümidsizliyə düşməmişdir. Həzrəti Yunis sadəcə bir dəfə ümidsizliyə düşdü, onda da Allah onu xəbərdar etdi. Allah ümidsizliyə düşəndə bizləri də xəbərdar edir, lakin çox vaxt biz bunu başa düşə bilmirik. Həmçinin unutmamalıyıq ki, ümüdsüzlük maddi və mənəvi bütün tərəqqilərin qarşısındakı ən böyük əngəl, ən böyük maneədir.
[ Təfəkkür / 484 dəfə baxılıb ]
Son nəfəs...
Heç bir zaman çətinlik çəkmədən aldığımız nəfəs bir gün ağırlaşır. İnsan ağır-ağır nəfəs almağa başlayır. Nəhayət ki, nəfəsin “qədrini” bilib, onu yersiz yerə tükətmək istəmir. Son nəfəs çox şirin olur. Ciyərlərinə qədər çəkmək istəyirsən. Amma nə isə sənə o nəfəsin dadını anlamağa mane olur. Nəfəsini xırıltı müşayət edir. Xırıltın yaşamağının isbatı olur...
[ Müxtəlif / 440 dəfə baxılıb ]
O şərabla dolu son qədəhini də başına çəkib qalxmaq istədi.Amma ayaqlarında taqət qalmamışdı. O hiss edirdi ki, Allahın ona bəxş etdiyi müqəddəs ruh, artiq onu əzablar içində boğan qəfəsdə-kəşməkəşli həyat çirkabının içində sürünmək istəmirdi. Tezliklə yaradanına qovuşmaq arzusunda idi. O, başını masanın üzərinə qoyub yatmaq istəyirdi ki, meyxananın sahibi onu itələyərək ayıltdı. Meyxana sahibinin bu hərəkətinə dözməyən səfil adam ona müqavimət göstərdi.
[ Aktual / 3110 dəfə baxılıb ]
Hər şeyi adiləşdirib, hər şeyi bəsitləşdirmişik. Hər şeyi "bir günə" məhkum etmişik. Şəhadəti "20 Yanvar"a, sevgini "14 fevral"a, anaların bayramını "8 mart"a... Sadəcə bir gün... Anırıq, sevirik, sevindiririk. Sonra unuduruq. Çünki daha önəmli "xəbərlər" var.
[ Aktual / 200 dəfə baxılıb ]
Sosiologiyada iki əsas paradiqma ənənəsi vardır. Paradiqma müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərən elm adamlarının, alimlərin sahib olduqları ortaq dəyər, paylaşdıqları düşüncə şəkli. Bir məsələni ələ almada istifadə etdikləri ortaq modeldir. Bu iki əsas paradiqma ənənlərindən birincisi Fransa və İngiltərdə qurulduqdan sonra Fransada inkişaf edən və sistemləşdirilən “Pozitivist Paradiqma”dır.
[ Aktual / 352 dəfə baxılıb ]
Müasir dünyada cərəyan edən siyasi prosseslərin yerli, hətta regional səviyyədə müzakirə edilməsi düzgün deyil. Onlar dünyanın tamamilə haqlı olaraq nəticəsi çətin təsəvvür edilən neokolonializm adlandırılan yeni qlobal bölüşdürülməsinin bir hissəsidir. Tarixin hazırki mərhələsində silahlı qarşıdurma ilə müşayiət olunan dövlətdaxili münaqişələr dünyanın aparıcı dövlətlərinin qloballaşma obyekti kimi baxdıqları ölkələrin səciyyəvi xüsusiyyətidir.
[ əqidə / 314 dəfə baxılıb ]
Allahın adı ilə başlayan yarı yolda qalmaz, haqq yoldan azmaz və bir günü digər günü ilə eyni olub yerində saymaz. Tövhid təklik mənasında, Ərəb dilində olan vahid kəlməsinin İslam qaynaqlarında bir təcəssümüdür. İnsan həyatının yaradılış qayəsi olaraq şükür, zikir və ibadət həyatını sadəcə Rəbbinə məxsus qılaraq ona ibadət etməsi, hər şeydə onu təkləməsidir.

"Gələcəyinizə yatırım yatırın"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütün yatanları oyandırmağa bir tək oyaq yetər"

Böyük ölçüdə bax ...  Qan yaddaşımız...

Böyük ölçüdə bax ...  


"Dünyanın ən böyük həbsxanası, cahil insanın başının içidir."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  Tövhidin üç əsası

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  Baxış eynəyi nə qədər dar olarsa, görə bildiklərimiz də o qədər daralar

  HƏYƏCAN TƏBİLİ

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Elm Sizsiniz !!!

  BAHİRA HADİSƏSİ

  KÖLƏLİK

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  ELM - TƏRƏQQİ, MƏDƏNİYYƏT VƏ ƏRDƏMLİKDİR

  VİDA XÜTBƏSİ

  Açıq cəmiyyətin Azərbaycanda qurulması və şüurun transformasiyası problemi

  ALLAH QORXUSUNUN 8 ƏLAMƏTİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ ELMİN YERİ

  BAĞIŞLAYIN

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  ƏXLAQ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  SALAM

  ŞƏRİƏT  

  DİNLƏRARASI DİALOQA QURAN MÖVQEYİNDƏN YANAŞMA

  Zərərli vərdişlərin və hipodinamiyanın qarşısının alınmasında namaz profilaktik vasitə kimi

  HƏDƏF

  SON NƏFƏS

  İBLİSLƏ DİALOQ

  TARİX  

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  BAHİRA HADİSƏSİ

  VİDA XÜTBƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  ŞƏQQU`L QƏMƏR

  SÜNNƏ  

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  KAİNATIN SÜNNƏTLƏRİ

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NƏFSİN YEDDİ MƏRHƏLƏSİ

  ELM  

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  ELM - TƏRƏQQİ, MƏDƏNİYYƏT VƏ ƏRDƏMLİKDİR

  AKTUAL  

  DİNLƏRARASI DİALOQA QURAN MÖVQEYİNDƏN YANAŞMA

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  Zərərli vərdişlərin və hipodinamiyanın qarşısının alınmasında namaz profilaktik vasitə kimi

  HƏDƏF

  49:6.COM

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:25
GÜNƏŞ07:02
ZÖHR [ 4 rükət ]13:41
ƏSR [ 4 rükət ]17:24
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:20
İŞA [ 4 rükət ]21:51
GECƏYARI00:52
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka