Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

O halda sən üzünü bir müvahhid olaraq dinə, Allahın o fitrətinə çevir ki, O, insanları bunun üzərinə yaratmışdır. Allahın yaratdığında bir dəyişiklik görə bilməzsən. Bu gerçək bir dindir, lakin insanların çoxu bilməz.

[Rum, 30]


Hər doğulan uşaq yalnız fitrət üzrə doğular. Sonra atası, anası onu ya Yəhudi, ya Xristian, ya da Məcusi edər.

[Buxari, Təfsiru'l Quran, Rum surəsi, 1]


İnsan fitrətinə üsyan etmədən, küfürdə israr etməz.

[Özlü sözlər]

[ Digər günlər / 3614 dəfə baxılıb ]
Hicrət, bir başlanğıcdır. Hicrət, İslamın insanlıqdakı təzahürüdür. Hicrət, bir qurtuluş, bir şəhadət, bir hüzündür. İçində Bədri var, Uhudu var, fəthi var, şəhadəti, Kərbəlası var...
Hicrət - Yer üzünə gəliş, axirətə gedişdir
[ əqidə / 11281 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Hüseyn "əqidə" üçün, Yezid "qəbilə" üçün savaşmışdı. Rəsulullahın "Anam atam sənə fəda olsun" dediyi iki adamdan biri olan Saad b. Əbu Vaqqasın oğlu və Yezidin Həzrəti Hüseynin üzərinə saldığı ordunun komandiri Ömər b. Saad "qənimət" üçün savaşırdı.
[ Oxu! / 251 dəfə baxılıb ]
Quranda törəmələri ilə birlikdə 258 ayədə yer alan «təqva» kəlməsi, İslamın təməl qavramlarından və əsas qanunlarından biridir. Quranın israrla üzərində dayandığı imanı bir davranış formasıdır. Təqva, həm imanın yaşanması, həm də imanın həyatdakı görüntüsüdür. İman etmək insanlığın vəzifəsidirsə təqva da imanı gücləndirən və onu praktik şəxsiyyət halına dönüşdürən şüurdur.
[ Təfəkkür / 1251 dəfə baxılıb ]
Yatmadan, dincəlmədən, min əziyyətə qatlaşmadan Davud olmaq mümkün deyil. Bütün bəhanələr son qoymadan Talutla yola çıxmaqdır Davud olmaq. Talutu ittiham etmədən, qınamadan yoldaşlıq etməkdir Davud olmaq. Çaya varsa da suya tamah salmadan çayı keçməkdir Davud olmaq. Bütün bəhanələrə son qoymaq, Caluta sinə gərməkdir Davud olmaq.
[ Aktual / 7517 dəfə baxılıb ]
İmana dəvət edildim. "Bütünü qır, sonra gəl!" - dedilər. "Bütüm yoxdur ki..." - dedim. ""Lə" demədiyin, vaz keçə bilmədiyin hər şey sənin bütündür", dedilər. "Bütün işlər bir “Lə”yəmi bağlıdır? Olsun" - dedim. Hər şeyə "Lə"deyib gəldim. Nə söylədiyinin fərqindəsənmi? "Lə" dediklərinə həqiqətən arxa çevirə biləcəksənmi?!
[ Aktual / 4466 dəfə baxılıb ]
Qurani Kərim, bizlərə keçmişdən, günümüzdən və gələcəyimizdən açıq - aydın xəbərlər verən, Allahın razı olduğu dini, necə və hansı şəkildə yaşamağımız gərəkdiyini bəyan edən tayı bərabəri olmayan möhtəşəm bir kitabdır. Alləmlərin Rəbbi olan Allah ilə danışmaq istəyənlərin, aləmlərin Rəbbi olan Allaha halımızla, vəziyyətimizlə, aqibətimizlə bağlı nə etməli və nədən çəkinməyimiz barəsində sual vermək istəyənlərin müraciət edəcəkləri yeganə qaynaq, yeganə qapı Qurani Kərimdir.
[ Aktual / 5720 dəfə baxılıb ]
İnsanlara "Allah" dediyiniz zaman başlarını göyə qaldıraraq nəzərlərini çox uzaqlara yönəldirlər. Çünki inandıqları Allah uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir Allahdır. İnandıqları Allah, yerləri və göyləri yaratmış və sonra da çox uzaqlarda olan məqmına çəkilmişdir! Bəzilərinin nəzərdə tutduqları Allah anlayışı isə kainatı yaradan, yağışı yağdıran, bitkiləri yetişdirən, bütün canlıların ruzisini verən fəqət yaratdığı və yaşatdığı insanların yer üzündə nə etdiklərinə, necə idarə olunduqlarına heç qarışmayan bir Allah anlayışıdır!
[ Aktual / 3133 dəfə baxılıb ]
"Allah ilə qul arasına giliməz" ifadəsi fitri baxımdan doğru olsa da onların istifadə etdiyi baxımdan yanlış və şeytani bir yanaşmadır. Çünki hər fürsətdə vəsvəsələri ilə Allahla qul arasına girərək insanları yoldan çıxartmaq istəyən şeytan onlara "Allah ilə qul arasına girilməz" deyə vəsvəsə verərək Allah ilə qul arasına özündən başqa heç kimin girməsini istəmir.
[ Peyğəmbərlər / 2376 dəfə baxılıb ]
“Siz mütləq Rəbbinizlə qarşılaşacaqsınız və O sizdən dünyada ikən etdiklərinizin hesabını soruşacaq. Məndən sonra əski adətinizə (dinsizlik) dönüb bir – birinizi öldürməyin! Faizin hər növünü qadağan edirəm. Nə zülm edin, nə də zülm edilməsinə razı olun! Sizin qadınlar üzərində haqqınız, onların da sizin üzərinizdə haqları vardır. Ey möminlər Ərəbin Ərəb olmayana, Ərəb olmayanın da Ərəbə heç bir üstünlüyü yoxdur! Üstünlük yalnız Allahın davasına bağlılıqdadır.
[ Müqəddəs quran / 5578 dəfə baxılıb ]
Salat - dəstək olaraq namaza daha böyük məna verir. Çünki, Rəsulullaha qədər Məkkədə nüsx olaraq namaz mövcud idi. Lakin bunu sırf Allah üçün edilən bir ritual halına gətirmişdilər. Namaz insanların həyatında heç bir rol oynamırdı - yəni "dəstək" deyildi. Buna görə Allah belə namazı və belə namaz qılanları Maun surəsində qınayır. Rəsulullah bu namazın içini doldurmaq, ona ruh vermək üçün, namazı həyata daşıdı, onu həyata daşımaqla da diriltdi.

"Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsinin müəllimi, vicdanının şagirdi ol"

Böyük ölçüdə bax ...  

Dünya ilə nigahlanmaq istəyəndən
dünya da mehr olaraq dinini istəyər!

Böyük ölçüdə bax ...  


"And olsun zamana ki, insan ziyan içindədir..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  

  İKİ NÖQTƏ

  DİNİN NƏDİR?!

  ƏLLƏRİNİ ÖZLƏDİM

  ATA MİRASI

  QURBAN

  DUA

  İHRAM

  HƏCC

  BİR KİTAB VAR...

  NAS SURƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  FƏLƏQ SURƏSİ

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  HARA GEDİRİK?

  İLAHİ YARDIM

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  YALAN

  TORPAQ KİMİNDİR?

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  

  İKİ NÖQTƏ

  ƏLLƏRİNİ ÖZLƏDİM

  ATA MİRASI

  QURBAN

  TARİX  

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  BÜTÜNÜ QIR, SONRA GƏL!

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:27
ƏSR [ 4 rükət ]15:00
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:20
İŞA [ 4 rükət ]18:50
GECƏYARI23:39
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka