Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər!

[Bəqərə, 277]


İnsanın həqiqi malı zəkat verdikləridir. Yığdıqları isə varislərinin
malıdır.

[Buxari]


Zəkat qarşılıqsız vermək, faiz qarşılıqsız almaqdır.

[Hikmətli sözlər]

[ Müxtəlif / 11802 dəfə baxılıb ]
Dostum, günəşə bax, torpağa bax, suya bax, buluda bax; lakin, arxana baxma... Arxanca kimin gəlib, gəlmədiyi əhəmiyyətli deyil… Unutma, yolçu dəyişər, yol dəyişər, amma mənzil dəyişməz. Yolçuya baxıb, yolu tanıma. Yola bax, yolçunu tanı, yolçu haqqındakı qiymət hökmünü ona görə ver. Qorxulu olan, yolun yolçusuz olması deyil; Əsl qorxulu olan yolçunun yolsuz olmasıdır; Yolsuz, hədəfsiz, məqsədsiz, qərarsız, çaşmış...
[ Təfəkkür / 9070 dəfə baxılıb ]
Yola cənnətdən başladım. Yer üzünü səyahətə çıxdım. Cənnətdən gəlib Cənnətə gedirəm. Yüküm əməldir. Yasaqlar olan cənnətdən yasaqlar olmayan cənnətə gedirəm. Bir ağac qadağasını pozarkən min qadağaları aşmaqla cəzalandırıldım. İndi bütün ağaclardan uzaq qaçıram. Bütün yasaqlara o qadağan olunmuş ağaca “baxdığım” kimi baxır, ona toxunmaqla Cənnətdən çıxarıldığımı xatırlayır, həmən uzaqlaşıram.
[ Islam tarixi / 3214 dəfə baxılıb ]
Əbu Talib Peyğəmbəri Əbu Bəkir və Bilal ilə necə geri göndərə bilərdi? Əbu Bəkir Rəsulullahdan 2 yaş kiçikdir. Bilal isə doğulmamışdır. Daha sonra buludların kölgələdiyi bu şəxsə ağacların kölgələri necə uzana bilərdi? Buludlar kölgələdiyi zaman ağacın kölgəsinin olması mümkün deyil. Bahira həyatında nə qədər peyğəmbər görmüşdür və hansı peyğəmbərlər o ağacın altında oturmuşdu? Rəsulullahla İsa Məsihin arasında 6 əsr vardı və bu ağac neçə yaşındaydı? Necə bir ağac idi ki, başqa kimsə onun altında oturmazmış?
[ Müxtəlif / 457 dəfə baxılıb ]
Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından, yaxud (ondan) üz döndərməsindən qorxarsa, (ər-arvadın) öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər (qadınlarla) yaxşı davranıb (Allahdan) qorxsanız, (bilin ki,) Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır». (Nisa, 128)
[ Təfəkkür / 8501 dəfə baxılıb ]
Yazdığımız və yazmağa çalışdığımız İslamın həqiqətləri olduğuna görə, bu yazdıqlarımız bəlkə oxunacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyanlar arasında, bəlkə anlayanlar olacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyub, bəlkə anlayanlar arasında, bəlkə yaşayanlar olacaq və məhz onlar,- bu üç “bəlkə” əngəlini aşan bilən igidlər,- xilas olacaq, xilas ola biləcəklər elə deyilmi?
[ Təfəkkür / 8779 dəfə baxılıb ]
“Qardaşın kimdir?” sualına “yol yoldaşı olmamışıq” deyirik e... Bax, eləcə dost dediyinlə yol yoldaşı olmalısan. Dost yolda tanınar. Başınıza bir bəla gəldiyində yol yoldaşın arxana deyil önünə keçsə, bir səhrada yol gedərkən su bardağındakı sonuncu bir qurtum suyu sənə verib özü susuz qalsa, bir tikə çörəyini səninlə bölüşsə, sənə özündən çox qayğı göstərsə deməli güvənilməyə layiqdir.
[ Aktual / 8473 dəfə baxılıb ]
Şeytanların bağlandığı, mələklərin dua etdiyi bu ayda hər kəs özünü daha yaxşı tanımağa başladı. Dünən etmədiyi gözəl əməllərində, axsatdığı nafilə ibadətlərində şeytanı günahlandırırdısa, bu gün özü ilə baş-başa qaldığında günahlandırmağa kimsəni tapa bilmədi. Ramazan hər kəsin önündə güzgü oldu. Bizə-bizi göstərdi. Kim olduğumuzu, kim olmaq istədiyimiz anlatdı.
[ Ramazan ayi / 5145 dəfə baxılıb ]
Ramazanın son on günündə gecə və gündüz bir məsciddə qalaraq ibadət etməyə itiqaf deyilir. Bu kəlməyə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. Yəni Ramazan ayında itiqafa çəkilmək sünnətdir.
[ Ramazan ayi / 6975 dəfə baxılıb ]
Heykəl kimi dayanan cəsəddən ibarət deyil insan. İnsan, ruhuyla insandır. Səmavi bir əmrlə yerdəki bədənə yerləşdirilmiş bir ruhdur insan. Torpaqdan hazırlanan bir qəlibdə yerləşdirilmiş sirli aləmdir insan. Rəbbani bir əmrlə yaradılmış insan, ruhani aləmə malikdir. Düşünən, təfəkkür edən, ağlını işlədən, hiss edən, duyğulanan, zövq alan, acı çəkən, səmalara yüksələn, yer üzünü idarə edən və məhz mələklərin baş əydiyi varlıqdır insan.
[ Aktual / 16124 dəfə baxılıb ]
Əlbəttə onu qədir-qiymət gecəsində Biz endirməyə [başlamışıq]. O qədir-qiymət gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi? O qədir-qiymət gecəsi, min aydan daha xeyirlidir. Mələklər, vəhiylə bərabər o gecə enməyə davam edərlər, Rəblərinin izni ilə, həyatın hər sahəsinə aid tərifsiz bir səadətin [formullarını gətirərlər], bu hal, şəfəq doğana qədər davam edər.

"Gələcəyinizə yatırım yatırın"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsə üsyan et..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Günəşin sənə gəlməsini istəyirsənsə..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Danış ki, kim olduğun bilinsin"

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  ORUC TUTMAQ ÖZÜNÜ TUTMAQDIR

  DƏRDİN NƏ?!

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  RAMAZAN - QURAN

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  KİTAB ƏHLİ

  MÜNAFİQ

  DİN NƏDİR?

  QURAN VƏ BEŞ ƏSAS KƏLMƏ

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  HUMƏZƏ SURƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  YOLNAMƏ

  TƏKLİFİM VAR

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  QƏLƏMIN UCUNDAKI ÜMİD

  SİZİN BİR OXUNMAMIŞ MESAJINIZ VAR...

  TARİX  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  YOLNAMƏ

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  İNSANLIQLA YAŞID

  DİN NƏDİR?

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:29
GÜNƏŞ07:04
ZÖHR [ 4 rükət ]13:42
ƏSR [ 4 rükət ]17:24
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:18
İŞA [ 4 rükət ]21:49
GECƏYARI00:53
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka