Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər!

[Bəqərə, 277]


İnsanın həqiqi malı zəkat verdikləridir. Yığdıqları isə varislərinin
malıdır.

[Buxari]


Zəkat qarşılıqsız vermək, faiz qarşılıqsız almaqdır.

[Hikmətli sözlər]

[ Müxtəlif / 2185 dəfə baxılıb ]
Qulluq sadəcə namaz, oruc, həcc deyil. Qulluq insanı namaza, oruca, həccə aparan düşüncədir. Allahın qarşısında düşüncələrinlə əyilməsən namaz qılmaq, əyilib dikəlməkdən başqa bir şey olmayacaq. Allahı həyatında Rəbb olaraq qəbul etdinsə yeyib - içməyin belə qulluq olacaq. Necə?
[ Müxtəlif / 5973 dəfə baxılıb ]
İblis doğru yoldadır... Əgər getdiyimiz yolda biri bizə badalaq vurmursa dönüb gəldiyimiz yola baxmalıyıq. Bəlkə biz doğru yolda deyilik. Badalaq vuranlarımız varsa o zaman buna üsyan etməyək, bizi doğru yolun yolçusu etdiyi üçün dönüb Allaha təşəkkür edək. Çünki bu yolun bədəli budur...
Bədrdə qarşımıza atamız çıxacaq, qardaşımız çıxacaq. Bizə ilk silah qaldıran bəlkə də elə əzizlərimiz olacaq
[ Aktual / 8340 dəfə baxılıb ]
O müqəddəs torpaqlara gedən hər kəs Hacər olur, Səfa-Mərvə arasında su axtarır. İllərin onun üzərində buraxdığı hisini, kirini, pasını təmizləmək üçün “zəm-zəm” axtarışına çıxır. Bəzən o su “göz yaşı” olur, üzündən qəlbinə axır, zəm-zəmə qarışır... Bütün günahlarını o göz yaşı yuyur, "Hacər" olub günahdan savaba hicrət edir. Bəzən o su “alın təri” olur. Ümmətin yükünü çəkən, dərdinə yüklənən insanların alın təri..
[ Müxtəlif / 266 dəfə baxılıb ]
Biz kimik?
Sualın cavabını anlamaq üçün verdiyimiz sədəqələrə, etdiyimiz əməllər bir nəzər salaq. Allah adına düzənlənən toplantılara, konfranslara sevgilimizlə görüşə getdiyimiz kimimi gedirik, yoxsa qaynanamızla görüşə getdiyimiz kimimi? İbadətlər bizim üçün nədir? Çiynimizdə daşıdığmız bir meyidmi, yoxsa qəlbimizdə daşıdığımız bir sevgimi?
Qabilmiyik, Habilmiyik?
[ Müxtəlif / 12191 dəfə baxılıb ]
Dostum, günəşə bax, torpağa bax, suya bax, buluda bax; lakin, arxana baxma... Arxanca kimin gəlib, gəlmədiyi əhəmiyyətli deyil… Unutma, yolçu dəyişər, yol dəyişər, amma mənzil dəyişməz. Yolçuya baxıb, yolu tanıma. Yola bax, yolçunu tanı, yolçu haqqındakı qiymət hökmünü ona görə ver. Qorxulu olan, yolun yolçusuz olması deyil; Əsl qorxulu olan yolçunun yolsuz olmasıdır; Yolsuz, hədəfsiz, məqsədsiz, qərarsız, çaşmış...
[ Təfəkkür / 9376 dəfə baxılıb ]
Yola cənnətdən başladım. Yer üzünü səyahətə çıxdım. Cənnətdən gəlib Cənnətə gedirəm. Yüküm əməldir. Yasaqlar olan cənnətdən yasaqlar olmayan cənnətə gedirəm. Bir ağac qadağasını pozarkən min qadağaları aşmaqla cəzalandırıldım. İndi bütün ağaclardan uzaq qaçıram. Bütün yasaqlara o qadağan olunmuş ağaca “baxdığım” kimi baxır, ona toxunmaqla Cənnətdən çıxarıldığımı xatırlayır, həmən uzaqlaşıram.
[ Islam tarixi / 3529 dəfə baxılıb ]
Əbu Talib Peyğəmbəri Əbu Bəkir və Bilal ilə necə geri göndərə bilərdi? Əbu Bəkir Rəsulullahdan 2 yaş kiçikdir. Bilal isə doğulmamışdır. Daha sonra buludların kölgələdiyi bu şəxsə ağacların kölgələri necə uzana bilərdi? Buludlar kölgələdiyi zaman ağacın kölgəsinin olması mümkün deyil. Bahira həyatında nə qədər peyğəmbər görmüşdür və hansı peyğəmbərlər o ağacın altında oturmuşdu? Rəsulullahla İsa Məsihin arasında 6 əsr vardı və bu ağac neçə yaşındaydı? Necə bir ağac idi ki, başqa kimsə onun altında oturmazmış?
[ Müxtəlif / 737 dəfə baxılıb ]
Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından, yaxud (ondan) üz döndərməsindən qorxarsa, (ər-arvadın) öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər (qadınlarla) yaxşı davranıb (Allahdan) qorxsanız, (bilin ki,) Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır». (Nisa, 128)
[ Təfəkkür / 8714 dəfə baxılıb ]
Yazdığımız və yazmağa çalışdığımız İslamın həqiqətləri olduğuna görə, bu yazdıqlarımız bəlkə oxunacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyanlar arasında, bəlkə anlayanlar olacaq, yazdıqlarımızı bəlkə oxuyub, bəlkə anlayanlar arasında, bəlkə yaşayanlar olacaq və məhz onlar,- bu üç “bəlkə” əngəlini aşan bilən igidlər,- xilas olacaq, xilas ola biləcəklər elə deyilmi?
[ Təfəkkür / 9029 dəfə baxılıb ]
“Qardaşın kimdir?” sualına “yol yoldaşı olmamışıq” deyirik e... Bax, eləcə dost dediyinlə yol yoldaşı olmalısan. Dost yolda tanınar. Başınıza bir bəla gəldiyində yol yoldaşın arxana deyil önünə keçsə, bir səhrada yol gedərkən su bardağındakı sonuncu bir qurtum suyu sənə verib özü susuz qalsa, bir tikə çörəyini səninlə bölüşsə, sənə özündən çox qayğı göstərsə deməli güvənilməyə layiqdir.

"Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütü tərk et..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Gələcəyinizə yatırım yatırın"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsə üsyan et..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  İTİQAF

  ORUCLUĞUN SİRRİ

  QƏDR SURƏSİ

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  ORUC TUTMAQ ÖZÜNÜ TUTMAQDIR

  DƏRDİN NƏ?!

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  RAMAZAN - QURAN

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  KİTAB ƏHLİ

  MÜNAFİQ

  DİN NƏDİR?

  QURAN VƏ BEŞ ƏSAS KƏLMƏ

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  ÖLÜM ALLAHA DÖNÜŞDÜR…

  DOĞRU YOL

  ATA MİRASI

  HABİLMİYİK, QABİLMİ?

  YOLNAMƏ

  TARİX  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  YOLNAMƏ

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  ATA MİRASI

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  QƏDR SURƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  İNSANLIQLA YAŞID

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:12
GÜNƏŞ07:41
ZÖHR [ 4 rükət ]13:29
ƏSR [ 4 rükət ]16:43
MƏĞRİB [ 3 rükət ]19:16
İŞA [ 4 rükət ]20:41
GECƏYARI00:44
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka