Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

O halda sən üzünü bir müvahhid olaraq dinə, Allahın o fitrətinə çevir ki, O, insanları bunun üzərinə yaratmışdır. Allahın yaratdığında bir dəyişiklik görə bilməzsən. Bu gerçək bir dindir, lakin insanların çoxu bilməz.

[Rum, 30]


"Haramdan çəkinmək üçün haramı bilmək lazımdır!..."

[Əhkamu’l-Cənaiz]


İnsanların yedikləri ilə əməlləri arasında qırılmaz bir bağ var.

[Hikmətli sözlər]

[ Hekayə / 4258 dəfə baxılıb ]
Nağılların sonu həmişə yaxşı qurtarardı. Qardaşların quyuya saldıqları Məlikməmməd quyudan çıxar və onları bağışlayardı, Cırtdan divi öldürərdi, keçələ 40 gün, 40 gecə toy edərdilər... Qəhrəmanlara xoşbəxt sonluq, bizə də üç almadan biri düşərdi.
[ Müxtəlif / 8724 dəfə baxılıb ]
Ürəyini sipər et! Güvənlik içində olarsan. Nəbadə “Yoruldum” deyəsən. Köksünə ürəyindən başqa talisman asanlar yorularlar. Köks qəfəsin ürəyini kədərdən bir məngənə kimi sıxdıqda içində eşq varmı, ona bax. Əgər varsa, qəm yemə, istər dağlar qədər gəlsin. Çünki eşq kədəri həyata çevirən bir eliksirdir.
[ Təfsir / 3687 dəfə baxılıb ]
Huməzə surəsi, insanların həmcinslərinə qarşı ədəbsizcə davranmağının psixoloji təhlilini verir. Təhqiri, lağa qoymağı, iftira atmağı, qeybət etməyi, qüsur və ayıb axtarmağı əxlaqsızlıq sayıb rədd edən bu surə, bütün bu xəstəlik tavrlarının təməlinə “özündən razılığı”yerləşdirir. Bu surənin Məkkə surələri arasındakı “qardaşı” Qələm surəsi, Mədinə surələri arasındakı təfsiri Hucurat surəsidir. Surənin ana mövzusu əxlaqdır. Surə, təkəbbürlü tipin psixoanalizini verir. Surədə “mal”, əslində təqvadan başqa başqalarından daha çox sahib olduğumuz hər şeyi təmsil edir.
[ Müxtəlif / 600 dəfə baxılıb ]
Quranda tez-tez rast gəldiyimiz hər salat kəlməsini namaz qılın olaraq anlamadığımız kimi, namazı iqamə edin ayəsini də sadəcə dua edin olaraq anlamamalıyıq. Allaha dua etmək bir ibadət olduğu kimi, namaz qılmaq da başqa bir ibadətdir və bu ibadətlər bir - birindən fərqlənir. Doğrudur namazda oxuduğumuz Fatihə surəsi bizə necə dua etməyimizi öyrətdiyi kimi, özü də başqan sona bir duadır. Kimdən və nə istəməyi öyrədən bir dua. Namaz isə bu dualın felə çevrilmiş halıdır.
[ Aktual / 4939 dəfə baxılıb ]
Hər şeyi adiləşdirib, hər şeyi bəsitləşdirmişik. Hər şeyi "bir günə" məhkum etmişik. Şəhadəti "20 Yanvar"a, sevgini "14 fevral"a, anaların bayramını "8 mart"a... Sadəcə bir gün... Anırıq, sevirik, sevindiririk. Sonra unuduruq. Çünki daha önəmli "xəbərlər" var.
[ Təfsir / 3675 dəfə baxılıb ]
Bu surə, “bürclər” mənasına gələn adını ilk ayəsindən alır. Məzmunundan da göründüyü kimi möminlərə edilən işgəncənin başladığı bir zaman kəsiyində nazil olmuşdur. Nübuvətin 4-cü və ya 5-ci ilində nazil olduğu təxmin edilir. Surə əl-Mufassalu’t Tival deyilən “qısa surələrin qismən uzun olanları”nın sonuncusudur.
[ Aktual / 7629 dəfə baxılıb ]
O halda sizlər gec qalmayın, gecikməyin! İndi gülüb, ölərkən ağlayanlardan deyil, indi ağlayıb ölərkən gülənlərdən olun... Vaxtı öldürən ölülərdən deyil, diri əməllərlə vaxtı dirildən dirilərdən olun...Çünki sizlərə bir həkim, bir professor, bir kahin deyil, Sizləri yaradan Allah və Onun Rəsulu (sas) xəbər verir: Öləcəksiniz!
[ Müxtəlif / 1203 dəfə baxılıb ]
İslam, sözün əsl mənasında 'barış'; müslim isə, bu barışı içində və çölündə yaşadan bir 'barış könüllüsü' deməkdir. İslam, həqiqəti təslim alanların deyil, həqiqətə təslim olanların yoludur. İslam, dinlərdən bir din deyil, bütün peyğəmbərlərin təbliğ etdiyi insanlıqla yaşıd olaraq dəyərlər və doğrular sisteminin adıdır.
[ Allahin gözəl adlari / 7689 dəfə baxılıb ]
Allah kəlməsinin lüğəti kökünə aid olan bütün kəlmələrin ortaq mənası var: Sevgi. Məhz buna görə də varlığın yeganə yaradıcısı yaratdığını sevgi ilə yaratmışdır. Sevgi yaradılışın sirri, var oluşun səbəbidir. O sevdiyi üçün var etmiş, biz isə var olanı sevmişik. O sevincə varlıq var olmuş, biz isə yalnız var olduqdan sonra sevə bilmişik.
[ Aktual / 2454 dəfə baxılıb ]
Allah hər Rəsulunu sınadı. “Sınanmadan cənnətə girəcəyinizimi sandınız?“ deyərək bizə də xəbərdarlıq etdi. Ey iman edənlər! Sınanacaqsınız… Rəsullarımı sınadığım kimi sizi də sınayacam; xəstəliklə, sərvət və iqtidarla, övladla, Züleyxalarla…


Qan yaddaşımız...

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ən böyük hakimiyyət özünə hakim olmaqdır."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Saleh əməl kimi üstün ticarət, savab kimi əbədi qazanc yoxdur"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Yumurta içəridən qırılarsa həyat başlayar"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütün yatanları oyandırmağa bir tək oyaq yetər"

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  DİN NƏDİR?

  YƏSRİBİ MƏDİNƏ EDƏN HİCRƏT

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  TƏQVA

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  BÜTÜNÜ QIR, SONRA GƏL!

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  NAMAZA TƏLƏS

  

  İKİ NÖQTƏ

  DİNİN NƏDİR?!

  ƏLLƏRİNİ ÖZLƏDİM

  ATA MİRASI

  QURBAN

  DUA

  İHRAM

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  SƏRMAYƏM EŞQDİR

  NAMAZ YOXSA SALAT?

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  SORULARLA İSLAM 1

  DİN NƏDİR?

  TARİX  

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  49:6.COM

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:41
GÜNƏŞ07:11
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]16:04
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:34
İŞA [ 4 rükət ]20:00
GECƏYARI00:07
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka