Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

O halda sən üzünü bir müvahhid olaraq dinə, Allahın o fitrətinə çevir ki, O, insanları bunun üzərinə yaratmışdır. Allahın yaratdığında bir dəyişiklik görə bilməzsən. Bu gerçək bir dindir, lakin insanların çoxu bilməz.

[Rum, 30]


"Haramdan çəkinmək üçün haramı bilmək lazımdır!..."

[Əhkamu’l-Cənaiz]


İnsanların yedikləri ilə əməlləri arasında qırılmaz bir bağ var.

[Hikmətli sözlər]

[ Allahin gözəl adlari / 6537 dəfə baxılıb ]
Allah kəlməsinin lüğəti kökünə aid olan bütün kəlmələrin ortaq mənası var: Sevgi. Məhz buna görə də varlığın yeganə yaradıcısı yaratdığını sevgi ilə yaratmışdır. Sevgi yaradılışın sirri, var oluşun səbəbidir. O sevdiyi üçün var etmiş, biz isə var olanı sevmişik. O sevincə varlıq var olmuş, biz isə yalnız var olduqdan sonra sevə bilmişik.
[ Aktual / 1635 dəfə baxılıb ]
Allah hər Rəsulunu sınadı. “Sınanmadan cənnətə girəcəyinizimi sandınız?“ deyərək bizə də xəbərdarlıq etdi. Ey iman edənlər! Sınanacaqsınız… Rəsullarımı sınadığım kimi sizi də sınayacam; xəstəliklə, sərvət və iqtidarla, övladla, Züleyxalarla…
[ Aktual / 3310 dəfə baxılıb ]
Yoxsa elə güman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz Cənnətə daxil olacaqsınız?
Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız? Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də: “Allahın köməyi nə vaxt gələcək?”– dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır.
[ Aktual / 254 dəfə baxılıb ]
İslam dinində zülmə riza göstərmək yoxdur. Axirət üçün Allaha, dünya üçün tağuta qulluq etmək yoxdur. Göylərin hakimiyyətini Yaradana, yerlərin hakimiyyətini yaradılmışa buraxmaq yoxdur.
Bu dində «Mən həm müsəlmanam, həm kapitalistəm», «Mən həm müsəlmanam, həm sosiolistəm»… demək, İslam dini ilə yanaşı başqa bir dini, başqa bir ideologiyanı, başqa bir «izmi» qəbul etmək yoxdur.
[ Təfsir / 3009 dəfə baxılıb ]
Huməzə surəsi, insanların həmcinslərinə qarşı ədəbsizcə davranmağının psixoloji təhlilini verir. Təhqiri, lağa qoymağı, iftira atmağı, qeybət etməyi, qüsur və ayıb axtarmağı əxlaqsızlıq sayıb rədd edən bu surə, bütün bu xəstəlik tavrlarının təməlinə “özündən razılığı”yerləşdirir. Bu surənin Məkkə surələri arasındakı “qardaşı” Qələm surəsi, Mədinə surələri arasındakı təfsiri Hucurat surəsidir. Surənin ana mövzusu əxlaqdır. Surə, təkəbbürlü tipin psixoanalizini verir. Surədə “mal”, əslində təqvadan başqa başqalarından daha çox sahib olduğumuz hər şeyi təmsil edir.
[ Digər günlər / 3701 dəfə baxılıb ]
Hicrət, bir başlanğıcdır. Hicrət, İslamın insanlıqdakı təzahürüdür. Hicrət, bir qurtuluş, bir şəhadət, bir hüzündür. İçində Bədri var, Uhudu var, fəthi var, şəhadəti, Kərbəlası var...
Hicrət - Yer üzünə gəliş, axirətə gedişdir
[ əqidə / 11549 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Hüseyn "əqidə" üçün, Yezid "qəbilə" üçün savaşmışdı. Rəsulullahın "Anam atam sənə fəda olsun" dediyi iki adamdan biri olan Saad b. Əbu Vaqqasın oğlu və Yezidin Həzrəti Hüseynin üzərinə saldığı ordunun komandiri Ömər b. Saad "qənimət" üçün savaşırdı.
[ Oxu! / 360 dəfə baxılıb ]
Quranda törəmələri ilə birlikdə 258 ayədə yer alan «təqva» kəlməsi, İslamın təməl qavramlarından və əsas qanunlarından biridir. Quranın israrla üzərində dayandığı imanı bir davranış formasıdır. Təqva, həm imanın yaşanması, həm də imanın həyatdakı görüntüsüdür. İman etmək insanlığın vəzifəsidirsə təqva da imanı gücləndirən və onu praktik şəxsiyyət halına dönüşdürən şüurdur.
[ Təfəkkür / 1339 dəfə baxılıb ]
Yatmadan, dincəlmədən, min əziyyətə qatlaşmadan Davud olmaq mümkün deyil. Bütün bəhanələr son qoymadan Talutla yola çıxmaqdır Davud olmaq. Talutu ittiham etmədən, qınamadan yoldaşlıq etməkdir Davud olmaq. Çaya varsa da suya tamah salmadan çayı keçməkdir Davud olmaq. Bütün bəhanələrə son qoymaq, Caluta sinə gərməkdir Davud olmaq.
[ Aktual / 7764 dəfə baxılıb ]
İmana dəvət edildim. "Bütünü qır, sonra gəl!" - dedilər. "Bütüm yoxdur ki..." - dedim. ""Lə" demədiyin, vaz keçə bilmədiyin hər şey sənin bütündür", dedilər. "Bütün işlər bir “Lə”yəmi bağlıdır? Olsun" - dedim. Hər şeyə "Lə"deyib gəldim. Nə söylədiyinin fərqindəsənmi? "Lə" dediklərinə həqiqətən arxa çevirə biləcəksənmi?!

"Yumurta içəridən qırılarsa həyat başlayar"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütün yatanları oyandırmağa bir tək oyaq yetər"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsinin müəllimi, vicdanının şagirdi ol"

Böyük ölçüdə bax ...  

Dünya ilə nigahlanmaq istəyəndən
dünya da mehr olaraq dinini istəyər!

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  NAMAZA TƏLƏS

  

  İKİ NÖQTƏ

  DİNİN NƏDİR?!

  ƏLLƏRİNİ ÖZLƏDİM

  ATA MİRASI

  QURBAN

  DUA

  İHRAM

  HƏCC

  BİR KİTAB VAR...

  NAS SURƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  FƏLƏQ SURƏSİ

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  DİN NƏDİR?

  

  İKİ NÖQTƏ

  ƏLLƏRİNİ ÖZLƏDİM

  ATA MİRASI

  TARİX  

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  DİN NƏDİR?

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  BÜTÜNÜ QIR, SONRA GƏL!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:22
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:38
ƏSR [ 4 rükət ]14:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:17
İŞA [ 4 rükət ]18:50
GECƏYARI23:49
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka