Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Allah yolunda öldürülənlərə: “Ölüdürlər!” deməyin. Əksinə, (onlar) diridirlər, lakin siz (bunu) ayırd edə bilmirsiniz.

[Bəqərə, 154]


Hər kim İslam dini uğrunda öldürülürsə o şəhiddir.

[Əbu Davud 4772]


Həyatını imanına şahid qılan insan yatağında ölsə belə şəhiddir;
Həyatını imanına şahid qılmamışsa cəbhədə vuruşaraq ölməsi onu şəhid etməz.
[ Aktual / 328 dəfə baxılıb ]
Namaz bir ritualdırsa Allah Rəsulu niyə bu ritualı ən ağır döyüşlərində belə tərk eləmədi? Nəinki tərk etmədi, Uhudda namazı vaxtında qıla bilmədikləri üçün ilk və son bəd duasını elədi: «Allahım bizə namazı unutdurduqları üçün Sən onları cəzalandır»…
Bu gün namazı unutduranlar unutmasın ki, Rəsulun o bəd duasının muxatabıdırlar.
Ölərkən cənazələrində qılınacaq namaza belə möhtacdırlar…
[ Təfəkkür / 7914 dəfə baxılıb ]
Ey iman etdiyini iddia edən! Pislikdən yaxşılığa, küfrdən imana, büt dolu Məkkəndən iman yolu Mədinənə hicrətə niyyət etmirsənsə, Sərvin ətəyində dolaşma, təpəsinə çıx. Yardım ancaq oradadır. İman imtahan olunmadan cənnətə girmək mümkün deyil. İman mayak olub yolunu işıqlandıracaq. Bu yol dənizlərdən, dağlardan, atəşlərdən keçir. Lakin bu yolda ölüm yoxdur. Şəhadət var!
[ əqidə / 2205 dəfə baxılıb ]
Şeytan həmin şeytandır,
Elə Adəm də...
Şeytan yenə vəd verir, Adəm yenə aldanır.
Dəyişən bir şey yoxdur.
Yenə həmin ssenari, yenə həmin aldanış. Həmin dalğa, həmin koordinat...
[ Təfəkkür / 278 dəfə baxılıb ]
Mən, uşaq olanda öyrəndim yalan danışmağı... Yox, uşaq vaxtı düz danışanda öytərdilər mənə, yalan danışmağı.
Bu çox gülməli idi. Uşağa aldanan müəllim kimi. Həm də əyləncəli. Və çox şirin idi. Qonşu qızın konfeti qədər. Düz danışmaqsa çox acı və sərt idi. Məni yerə sərən sillə kimi.
Həm də çox ibrətamiz…
[ Aktual / 275 dəfə baxılıb ]
Torpaq kimindir? O insana və insanlığa nə üçün verilib? Kimə və nə zaman verilib? Tarix müharibələrlə, müharibə xəritələri ilə doludur. Bu gün birinin olan torpaqlar sabah başqasının olur. Bu gün hökmranlıq edən biri sabah mühakimə olunur. Ölən də öldürən də, hökm verən də, məhkum olan da özünü haqlı sanır. Mənim olan bir şeyi qorudum, deyir. MƏNİM OLAN… Mülkiyyət haqqını nə zaman və kimdən alırıq?
[ Müxtəlif / 264 dəfə baxılıb ]
İslamın bütün yasaq və əmrləri beş əmanətin güvənliyi üçündür.
Canın qorunması; Adam öldürməyin yasaqlanması və cəzalandırılması.Ağlın qorunması; Bütün içki növlərinin qadağan edilməsi. Dinin qorunması; Küfrün və şirkin qadağan edilməsi və axirətdə cəzalandırılması. Nəslin qorunması; Zinanın yasaqlanması və cəzalandırılması.Malın qorunması; Oğurluğun qadağan edilməsi və cəzalandırılması.
[ Aktual / 8865 dəfə baxılıb ]
Günah nə qədər böyük olursa olsun, Allahın əfvi ondan da böyükdür və səmimi qəlblə Ona yönələn qullarını bağışlayacaqdır. Əsas odur ki, qullar da günahlarında israr etməsin və tövbə ilə hayatlarında kəskin bir dönüş etsinlər. Ölüm anında ediləcək tövbənin heç bir mənası olmadığını nəzərə alaraq ölmədən öncə bizə verilən şansı dəyərləndirə bilək və tövbə ilə hayatımızı yeniləyək.
[ Aktual / 10168 dəfə baxılıb ]
Ölülər üçün oxunub, hədiyə edilən Quranın savabı onlara çatmaz, çünki oxunan Quran onların əməli və savabı deyildir. Bunun üçün Allah Rəsulu ölülərə Quran oxumağı ümmətinə tövsiyə etməmiş, onları buna təşviq etməmiş, bu barədə heç bir əmr verməmişdir. Bu mənada bir söz səhabənin heç birindən eşidilməmişdir. İbadətə aid əmrlər dəlillərə istinad edir. İbadət barəsində fikr söyləmək, müqaisə etmək, yeni qanunlar qoymaq mümkün deyil.
[ Müxtəlif / 1128 dəfə baxılıb ]
Qulluq sadəcə namaz, oruc, həcc deyil. Qulluq insanı namaza, oruca, həccə aparan düşüncədir. Allahın qarşısında düşüncələrinlə əyilməsən namaz qılmaq, əyilib dikəlməkdən başqa bir şey olmayacaq. Allahı həyatında Rəbb olaraq qəbul etdinsə yeyib - içməyin belə qulluq olacaq. Necə?
[ Müxtəlif / 677 dəfə baxılıb ]
İslamda qadağalar nə üçün var? Şirk nədir? Münafiq kimdir? Haqsız yerə adam öldürməyin cəzası nədir? Zina, içki, qumar, donuz əti... bütün bunlar nə üçün qadağan edililib?

"Hər kəs öz düşüncəsinin girovundadır"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ruhu öldürmək, bədəni öldürməkdən daha böyük cinayətdir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Övladlarınızı Fironlara təslim etməyin..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Böyük insanların idealları, sadə insanların isə..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  SORULARLA İSLAM 1

  NAMAZI İQAMƏ ETMƏK

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  İTİQAF

  ORUCLUĞUN SİRRİ

  QƏDR SURƏSİ

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  ORUC TUTMAQ ÖZÜNÜ TUTMAQDIR

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  DƏRDİN NƏ?!

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  O GECƏ

  ŞƏXSİYYƏTİN VƏ CƏMİYYƏTİN QURUCUSU

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  İNSANLIQLA YAŞID

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  ƏXLAQ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  SALAM

  ŞƏRİƏT  

  TORPAQ KİMİNDİR?

  SORULARLA İSLAM; QADAĞALAR 2

  ÖLÜM ALLAHA DÖNÜŞDÜR…

  SORULARLA İSLAM; QADAĞALAR 1

  SORULARLA İSLAM 1

  TARİX  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  VİDA XÜTBƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  ŞƏQQU`L QƏMƏR

  İSRA VƏ MERAC HADİSƏLƏRİ

  SÜNNƏ  

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  TALAQ [1]

  KAİNATIN SÜNNƏTLƏRİ

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  NƏFSİN YEDDİ MƏRHƏLƏSİ

  ELM  

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  ELM - TƏRƏQQİ, MƏDƏNİYYƏT VƏ ƏRDƏMLİKDİR

  AKTUAL  

  HARA GEDİRİK?

  İLAHİ YARDIM

  TORPAQ KİMİNDİR?

  TÖVBƏ VƏ İSTİĞFAR

  QURAN - DİRİLƏR ÜÇÜNDÜR...

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:28
GÜNƏŞ07:03
ZÖHR [ 4 rükət ]13:42
ƏSR [ 4 rükət ]17:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:20
İŞA [ 4 rükət ]21:51
GECƏYARI00:54
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka