Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Hər canlı ölümü dadacaqdır. Sonra bizə qaytarılacaqsınız.

[Ənkəbut, 57]


Sizdən heç kəs özünə ölüm diləməsin. (Əgər o həyatda qalarsa,) əməlisaleh adamdırsa, yaxşı işlər görüb savabını artırar, yox günahkar adamdırsa ola bilər ki, tövbə etsin.

[Əl-Buxari, Arzu kitabı, 7235]


Hər insan öləcək yaşdadır.

[Güneyd Suavi]

[ Namaz / 777 dəfə baxılıb ]
Ərəb toplumunda «gündüz» deyilərkən anlaşılan vaxt günəşin doğuşundan batışına qədər olan zamandır. «Gecə» deyilən zaman isə günəşin batışından doğuşuna qədər olan zamandır. Ayədən də anlaşılan kimi gündüz iki namaz fərz qılınıb. Eyni ayənin ardında «gecənin zülfələrində də namazını qıl» deyilir. Zulfə kəlməsi bir şeyin bir - birinə yaxınlığını ifadə edir. Zulfə cəm mənasındadır. Gecə namazı ən azı 3 vaxtdadır: məğrib, işa və sübh. Fərz əmrlər «ən az»a görə tətbiq edilir.
[ Aktual / 463 dəfə baxılıb ]
Gələn nə üçün gəldiyini bilməli, gedən nə üçün getdiyini bilməli. Gələrkən düşünməyənlər, gedərkən də düşünməzlər. Emosiyaları onlara «oyun» oynadar. Hansı hava çalınırsa çalınsın onlar yenə «heyvagülü» rəqsinin ritminə oynarlar.
[ Aktual / 1204 dəfə baxılıb ]
Məsh, dilimizə toxunmaq və ya silmək mənasında tərcümə edilə bilər. Heç bir məzhəbdə ayaqlara məsh edilməz deyə bir görüş yoxdur, məsh məsələsində ittifaq var. Bu mövzuda ixtilaf, çılpaq ayaqla, üzərində bir şey olan ayaq arasındadır. Cəfərilərin çılpaq ayağa fərz bildiyi məshi digər məzhəblər corab və ayaqqabı üzərinə edilməsini doğru hesab edirlər.
[ Təfsir / 4323 dəfə baxılıb ]
Huməzə surəsi, insanların həmcinslərinə qarşı ədəbsizcə davranmağının psixoloji təhlilini verir. Təhqiri, lağa qoymağı, iftira atmağı, qeybət etməyi, qüsur və ayıb axtarmağı əxlaqsızlıq sayıb rədd edən bu surə, bütün bu xəstəlik tavrlarının təməlinə “özündən razılığı”yerləşdirir. Bu surənin Məkkə surələri arasındakı “qardaşı” Qələm surəsi, Mədinə surələri arasındakı təfsiri Hucurat surəsidir. Surənin ana mövzusu əxlaqdır. Surə, təkəbbürlü tipin psixoanalizini verir. Surədə “mal”, əslində təqvadan başqa başqalarından daha çox sahib olduğumuz hər şeyi təmsil edir.
[ Müxtəlif / 769 dəfə baxılıb ]
Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı. Cünüb isəniz qüsl alın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlara toxunmusunuzsa (cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa), su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz.
[ Qadin / 17448 dəfə baxılıb ]
"8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı" qadına verilmiş bir rüşvətdir. Vəhşi kapitalizm qadını öncə istismar etmiş, sonra da susması üçün ona "pay" vermişdir. Sübut istəyən 1857-ci ilin 8 martnda Nyu-Yorkda baş verənlərə baxsın.
[ Hekayə / 5031 dəfə baxılıb ]
Nağılların sonu həmişə yaxşı qurtarardı. Qardaşların quyuya saldıqları Məlikməmməd quyudan çıxar və onları bağışlayardı, Cırtdan divi öldürərdi, keçələ 40 gün, 40 gecə toy edərdilər... Qəhrəmanlara xoşbəxt sonluq, bizə də üç almadan biri düşərdi.
[ Müxtəlif / 9095 dəfə baxılıb ]
Ürəyini sipər et! Güvənlik içində olarsan. Nəbadə “Yoruldum” deyəsən. Köksünə ürəyindən başqa talisman asanlar yorularlar. Köks qəfəsin ürəyini kədərdən bir məngənə kimi sıxdıqda içində eşq varmı, ona bax. Əgər varsa, qəm yemə, istər dağlar qədər gəlsin. Çünki eşq kədəri həyata çevirən bir eliksirdir.
[ Müxtəlif / 963 dəfə baxılıb ]
Quranda tez-tez rast gəldiyimiz hər salat kəlməsini namaz qılın olaraq anlamadığımız kimi, namazı iqamə edin ayəsini də sadəcə dua edin olaraq anlamamalıyıq. Allaha dua etmək bir ibadət olduğu kimi, namaz qılmaq da başqa bir ibadətdir və bu ibadətlər bir - birindən fərqlənir. Doğrudur namazda oxuduğumuz Fatihə surəsi bizə necə dua etməyimizi öyrətdiyi kimi, özü də başqan sona bir duadır. Kimdən və nə istəməyi öyrədən bir dua. Namaz isə bu dualın felə çevrilmiş halıdır.
[ Aktual / 5502 dəfə baxılıb ]
Hər şeyi adiləşdirib, hər şeyi bəsitləşdirmişik. Hər şeyi "bir günə" məhkum etmişik. Şəhadəti "20 Yanvar"a, sevgini "14 fevral"a, anaların bayramını "8 mart"a... Sadəcə bir gün... Anırıq, sevirik, sevindiririk. Sonra unuduruq. Çünki daha önəmli "xəbərlər" var.

"Heç düşünməzmisiniz?"

Böyük ölçüdə bax ...  


İnsanlar ikiyə ayrılır...

Böyük ölçüdə bax ...  


Suçu cəmiyyət hazırlayar...

Böyük ölçüdə bax ...  


"Övladlarınızı Fironlara təslim etməyin..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  BURUC SURƏSİ

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  SORULARLA İSLAM 1

  ALLAH

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  DİN NƏDİR?

  YƏSRİBİ MƏDİNƏ EDƏN HİCRƏT

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  TƏQVA

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

  BÜTÜNÜ QIR, SONRA GƏL!

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  NAMAZA TƏLƏS

  

  İKİ NÖQTƏ

  DİNİN NƏDİR?!

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  NAMAZ VAXTLARI

  DƏSTƏMAZ

  "8 MART"

  SƏRMAYƏM EŞQDİR

  NAMAZ YOXSA SALAT?

  TARİX  

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  "8 MART"

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  49:6.COM

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:02
GÜNƏŞ06:45
ZÖHR [ 4 rükət ]13:39
ƏSR [ 4 rükət ]17:28
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:32
İŞA [ 4 rükət ]22:08
GECƏYARI00:47
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka