Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Ey iman gətirənlər! Səbr və namazla Allahdan yardım istəyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir.

[Bəqərə, 153]


Səbr edin! Çünki siz Rəbbinizə qovuşanadək yaşayacağınız hər sonrakı gün əvvəlkindən daha çətin olacaq.

[Fitnələr kitabı, Əl-Buxari, 7068]


Səbr ümidin təməli, ümid isə xöşbəxtliyin açarıdır.

[Tomas Karleyl]

[ Ramazan ayi / 8611 dəfə baxılıb ]
Son vəhy, Məkkədə, Hira dağında bir Ramazan gecəsi nazil olmağa başlamışdı. Biz möminlər vəhyin doğum ayı olduğu üçün Ramazanı “ayların sultanı” hesab etmişik. Çünki o, “sözlərin sultanı” olan vəhyin insanoğlunun qaralan üfüqünü aydınladan aydır. O halda Ramazan əslində Quran ayıdır və bu ay bütün müqəddəsliyini vəhydən alır. Ona görə də Ramazan, Quranla bütünləşmə ayı olmalıdır. Quran sadəcə əlimizdə və dilimizdə deyil, ürəyimizdə, ağlımızda, hər şeydən də əvvəl həyatımızda olmalıdır.
[ Ramazan ayi / 5208 dəfə baxılıb ]
Mömin qəlblər, Allaha inanan qəlblər üçün Quran şəfa və mərhəmətdir. O qəlblərə məlhəmdir. Onu rəhbər tutaraq mömin qəlblər yollarını işıqlandırar və azmazlar. Amma qəlbində Allaha iman olmayan, axirəti qəbul etməyən, məsuliyyət hissindən qaçan, əməllərinin qarşılığında hesab verəcəyini dərk etmək istəməyən insanlar Qurandan faydalana bilmirlər. Allaha səmimi qəlbdən üz tutmaq niyyətləri olmadığı üçün, Qurandan bir-iki cümlə oxuyan kimi əsəbləşir, hövsələsizləşirlər. Aciz olduqlarını qəbul edə bilməyib, Qurandan səhvlər və əskikliklər axtarmağa çalışırlar.
[ Ramazan ayi / 5657 dəfə baxılıb ]
Mənəvi və əxlaqi olaraq hər cür şəhvətin, acgözlüyün, ehtirasın, əsəbin, öfkənin, qızğınlığnının sakitləşib yerini sərinlədən yağışa buraxmasını təmsil edir. Əgər bunlara qarşı özümüzü tuta bilsək arxasından vicdanımızı rahatladan, ruhumuzu sakitləşdirən yağış gələcək. Günaha qarşı özünü tutan insanın mükafatı yağışın sərinliyidir. Çünki günah mömin qəlbə sıxıntı verir. Səbr çətindir. lakin meyvəsi dadlıdır.
[ Ramazan ayi / 8852 dəfə baxılıb ]
Ramazan ab-havasının bu torpaqlarda əsdirdiyi havanı heç doyunca ciyərlərinizə çəkirsinizmi?! Kim bilir, nə qədər qərib var ki, qapıları Ramazandan Ramazana döyülür. Nə qədər fağır-füqəra var ki, qursaqlarından Ramazandan Ramazana doyumlu bir şey keçir. Nə qədər kimsəsizlər var ki, Ramazan onların kimi, kimsəsi olur.
[ Aktual / 8394 dəfə baxılıb ]
Söz insandan öncə yaradıldı: Əvvəlcə kəlam, sonra isə İnsan. Elə məhz ona görə də kəlam insandan böyükdür. Allah “OL!” dedi, bütün varlıq aləmi də əmrə təslim olaraq “olmağa” başladı. “Olunca” da zikr və təqdis edərək Rəbbinə ibadət etdi. Günəş şüası, ay nuru, yer təvafı, gül ətri... İNSAN QULLUĞU ilə ibadətdədir.
[ Ramazan ayi / 8950 dəfə baxılıb ]
İmkansız”mı dedin? Bu mümkünmü dostum? Heç bu sənə yaraşarmı? Niyə Allah yoxmuş kimi danışırsan? Allah yoxmuş kimi danışmağın günah olduğunu bilmirsənmi? Yoxsa sən başladığın işlərə Bismillahsız başlayırsan?
[ Ramazan ayi / 7884 dəfə baxılıb ]
Kim olursunuzsa olun, hansı fəaliyyətləri icra edirsinizsə edin, əvvəlcə təsəvvürünüzü, ağlınızı və şəxsiyyətinizi vəhyin əllərinə təslim edərək, özünüzə bir istiqamət yönü təyin edin. Vəhyin əlləri ilə bir bünövrə atdırın. Dinə, dünyaya, insana, əşyaya, Allahın “gör” dediyi yerdən baxmağınız ancaq buna bağlıdır… Müsəlmanlığınızın da Allah tərəfindən ciddi qəbul olunması yalnız buna bağlıdır…
[ Müxtəlif / 344 dəfə baxılıb ]
Quran tamamlanmış, din İslam olaraq birlənmişdir. Bu gün artıq biz də kitab əhliyik. Bizim də bir kitabımız, bu kitabı təbliğ edən bir Rəsulumuz vardır. Bu gün yəhudi və xiristianların düşüdüyü tələyə biz də düşürük. İçimizdən çox az bir qismi iman etmiş, geridə qalanlar özlərini müsəlman hesab etsələr də islamın önə sürdüyü qanunlara əməl etmədən yaşayır, kitab əhlinin qınandığı halları tətbiq edirlər. Artıq aramızda heç bir fərq qalmayıb. Biz eyni yoldan getdiyimiz halda yolumuzun başqa, fərqli olduğunu zənn edərək sadəcə və sadəcə özümüzü azdırırıq.
[ Müxtəlif / 500 dəfə baxılıb ]
Qurani Kərim inanc baımından insanları bir neçə qrupa ayırır: cahillər, fasiqlər, münafiqlər, müşriklər, kafirlər, müsəlmanlar, möminlər… Hər bir qrup haqqında Allah detallı məlumat verir, cahili kafirlə, münafiqi müşriklər eyni tutmağımızı istəmir. Bu qrupdakılar hər birinin özünü necə «adlandırmasının» əhəmiyyəti yoxdur. Önəmli olan Allahın onu necə adlandırmasıdır.
[ Aktual / 1375 dəfə baxılıb ]
İslam dinində zülmə riza göstərmək yoxdur. Axirət üçün Allaha, dünya üçün tağuta qulluq etmək yoxdur. Göylərin hakimiyyətini Yaradana, yerlərin hakimiyyətini yaradılmışa buraxmaq yoxdur.
Bu dində «Mən həm müsəlmanam, həm kapitalistəm», «Mən həm müsəlmanam, həm sosiolistəm»… demək, İslam dini ilə yanaşı başqa bir dini, başqa bir ideologiyanı, başqa bir «izmi» qəbul etmək yoxdur.

"Günəşin sənə gəlməsini istəyirsənsə..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Danış ki, kim olduğun bilinsin"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Heç düşünməzmisiniz?"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsinin müəllimi, vicdanının şagirdi ol"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Azadlığı istəmirəm
Zərrə-zərrə, qram-qram..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  QURAN VƏ BEŞ ƏSAS KƏLMƏ

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  HUMƏZƏ SURƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  "8 MART"

  GÖYDƏN 3 ALMA DÜŞDÜ

  SƏRMAYƏM EŞQDİR

  NAMAZ YOXSA SALAT?

  49:6.COM

  BURUC SURƏSİ

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  SORULARLA İSLAM 1

  ALLAH

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  YƏSRİBİ MƏDİNƏ EDƏN HİCRƏT

  ƏXLAQ  

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SÜNNƏTDƏ ƏXLAQ

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

  ŞƏRİƏT  

  KİTAB ƏHLİ

  MÜNAFİQ

  DİN NƏDİR?

  NAMAZ VAXTLARI

  DƏSTƏMAZ

  TARİX  

  BAHİRA HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VİDA XÜTBƏSİ

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  SÜNNƏ  

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  İSLAMA GÖRƏ FAL, CADU, KƏHANƏT

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  AİLƏ  

  İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  İSLAMDA AİLƏ

  SAĞLAM AİLƏ

  İSLAMİ EVLİLİK

  ƏQİDƏ  

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  ELM  

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Elm Sizsiniz !!!

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  AKTUAL  

  İNSANLIQLA YAŞID

  DİN NƏDİR?

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  "8 MART"

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]04:10
GÜNƏŞ06:13
ZÖHR [ 4 rükət ]13:45
ƏSR [ 4 rükət ]17:44
MƏĞRİB [ 3 rükət ]21:15
İŞA [ 4 rükət ]23:10
GECƏYARI00:42
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka